Endoskopická sonografie se nazývá zkráceně jako endosono (zkratka EUS). V interní medicíně má velký význam v gastroenterologii. Je spojením metody ultrazvuku a endoskopických metod vyšetření trávicího traktu.

 

Princip: Jedná se vlastně o vylepšený ultrazvuk, kdy ultrazvukovou sondu nepřikládáme k tělu, ale zasouváme do různé hloubky dutých orgánů, čímž získáváme ultrazvukový obraz zevnitř těla. Ten je obvykle přesnější než při klasickém přiložení sondy k tělu, protože ultrazvukovému signálu necloní různé „překážející“ anatomické struktury (podkožní tuk, svaly, kosti aj.). Vlastním nosičem sondy je hadicový přístroj, který jinak odpovídá přístroji používanému při klasické gastroskopii nebo kolonoskopii.

 

Příprava: Při zavádění sondy do jícnu a žaludku je příprava obdobná jako před gastroskopií, tj. pacient by neměl jíst ani pít cca 8 hodin před zákrokem. Před zavedením sondy do konečníku je obvykle nutné vyprázdnění tlustého střeva, přesný postup se ovšem liší podle konkrétního pracoviště. Během vlastního vyšetření je také zvykem pacientovi podat tlumící látku, proto by po vyšetření neměl řídit motorové vozidlo.

 

Indikace: V gastroenterologii se používá nejčastěji k vyšetření horní části trávicího traktu. Sondu v tom případě zasouváme dutinou ústní do jícnu a do žaludku. Méně často se ovšem využívá i ultrazvuková sonda zasouvaná do konečníku k vyšetření jak vlastního konečníku, tak i koncové části tlustého střeva. Vyšetření umožňuje hodnotit nejrůznější slizniční a podslizniční struktury, zejména hodnotit rozsah zhoubných nádorů (tedy např. rakovina jícnu, rakovina žaludku) a jejich odlišení od nezhoubných nálezů. Endosonografie nám poskytuje cenné informace o tom, do jaké hloubky zhoubné nádory prorůstají, eventuálně mohou prokázat okolní zvětšené uzliny napadené nádorovými buňkami. Velmi dobře a přehledně jsou pomocí endosonografie zobrazitelné i další tkáně a orgány blízké trávicí trubici, např. aorta a její odstupy, játra, žlučník a slinivka břišní. EUS je proto velmi užitečnou metodou při diagnostice změn a onemocnění slinivky břišní (zejména cysty slinivky, rakovina slinivky břišní aj.).

Pod kontrolou sondy se dají pomocí speciálních jehel odebírat z podezřelých struktur vzorky na histologické vyšetření. To vše pochopitelně zevnitř přes stěnu trávicího traktu.

 

Nevýhody: Vyšetření není invazivní (s výjimkou nutnosti zavedení sondy do dutého orgánu) a není spojeno s použitím škodlivého rentgenového záření, na druhou stranu není běžně dostupné a klade v technice i vyhodnocení nálezů velký důraz na zkušenosti a erudici vyšetřujícího lékaře.

 

Závěr: Endoskopická sonografie je cennou vyšetřovací metodou dutých orgánů a jejich okolí. Mezi její výhody patří nulová radiační zátěž a minimální nutnost přípravy pacienta.


Zdroje
https://my.clevelandclinic.org
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů