Vertebrobazilární insuficience (nedostatečnost) je problém, které se objevuje zejména u seniorů v důsledku poruchy prokrvení části mozku. Abychom ho lépe pochopili, musíme si říci něco více o krevním zásobení mozku. Krev do mozkového kmene a do mozečku je za normálních okolností přiváděna zejména dvojicí vertebrálních tepen. Tyto tepny zjednodušeně řečeno probíhají po stranách krčních obratlů a spodinou lebky vstupují do hlavy, kde se spojují do nepárové bazilární tepny.

 

Příčiny: Příčina vertebrobazilární insuficience spočívá v nedostatečném prokrvení mozku vlivem narušeného zásobení výše zmíněnými tepnami (odtud název). Objevuje se typicky u seniorů a hlavním původcem je zúžení tepen na podkladě aterosklerózy (vyšší riziko u kuřáků). Problém se typicky zhoršuje při záklonu hlavy. U starších lidí jsou totiž přítomny četné degenerativní změny krční páteře a to může při záklonu hlavy způsobit další zúžení vertebrálních tepen se vznikem dočasného nedokrvení mozečku a mozkového kmene.

 

Projevy: Typickým příznakem vertebrobazilární insuficience je motání hlavy s rizikem pádu. Kromě toho se mohou objevit příznaky narušení některých funkcí mozkového kmene a okolních mozkových struktur – poruchy vyslovování, dvojité vidění, narušení paměti, poruchy polykání, krátkodobé bezvědomí a tak podobně. Potíže obvykle velmi rychle vymizí. Někdy se nicméně může v tomto terénu objevit dokonaná mozková mrtvice a v takovém případě jsou příznaky trvalé.

 

Diagnostika: Diagnóza vertebrobazilární insuficience vychází z anamnézy – zmíněné příznaky u seniora po záklonu hlavy jsou pro syndrom typické. Stav výše zmíněných tepen je možno určit například pomocí CT angiografie. CT vyšetření mozku by nemělo najít výraznou patologii za předpokladu, že vlivem nedostatku kyslíku nedošlo k mozkové mrtvici.

 

Léčba: Žádná zázračná terapie vertebrobazilární insuficience neexistuje. Někdy lze pomoci opatrnou rehabilitací krční páteře, je možno podávat léky proti ateroskleróze (typicky statiny) a dostatečným přísunem tekutin bránit dehydrataci. Zázraky však nelze očekávat. Lidé s tímto syndromem si musí dávat pozor na záklon hlavy a pokud možno se této poloze vyhýbat.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů