CT angiografie je radiologické vyšetření, které v sobě do určité míry kombinuje prvky CT vyšetření a angiografie. V interní medicíně jej využíváme velmi často, cennou vyšetřovací metodou je nicméně i v jiných medicínských oborech.

 

Princip: Vyšetřovanému člověku je podána kontrastní látka do žíly a následně je provedené CT vyšetření, které díky průtoku kontrastní látky cévním řečištěm zobrazí vybrané cévy.

 

Příprava: Vzhledem k podání kontrastní látky, na kterou může být silná alergická reakce, by měl být pacient při vyšetření nalačno (cca 6 hodin před vyšetřením nic nejíst), měl by mít zajištěnou žílu katétrem a preventivně jsou mu podány léky proti alergii. V akutních stavech se samozřejmě příprava omezuje tak, aby mohlo být vyšetření rychle provedeno.

 

Využití: Vyšetření je skvělé v zobrazení vybraných cév v těle a pomůže dobře ukázat jejich anatomii, případná zúžení, aneurysmata a uzávěry krevními sraženinami. CT angiografie plicních cév je zásadní pro diagnózu a určení rozsahu plicní embolie, CT angiografie aorty odhalí její aneurysma a disekci, CT angiografie ledvinných tepen prokáže jejich zúžení a CT angiografie tepen dolních končetin je důležitá v diagnostice  jejich zúžení při ischemické chorobě dolních končetin. Velký význam má vyšetření pro neurology, protože CT angiografie mozkových tepen může poměrně spolehlivě ukázat uzávěr některé z tepen při ischemické mozkové mrtvici. Jako relativně moderní a méně rozšířené vyšetření se uplatňuje CT angiografie ve vyšetření srdečních tepen, kde může ukázat jejich zúžení při ischemické chorobě srdeční.

 

Nevýhody: Vyšetření je spojeno s vyšší radiační zátěží, a proto by mělo být uvážlivě indikováno. Dalším problémem je již zmiňované riziko alergické reakce na kontrastní látku a poškození ledvin kontrastní látkou v období po vyšetření. Oproti angiografii je sice CT angiografie méně invazivní, ale na druhou stranu je to čistě diagnostická metoda, která neumožňuje provést léčebný zásah. Angiografie oproti tomu dokáže vyřešit řadu cévních onemocnění (angioplastika, implantace stentů aj.).


Zdroje
https://www.cedars-sinai.edu
https://www.radiologyinfo.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů