Ateroskleróza je složitý děj, který se dá při velkém zjednodušení popsat jako poškozování cév spojené s postupným ukládáním tuku do jejich stěn. Na vzniku tukových aterosklerotických plátů se významně podílí i imunitní systém. Tento proces probíhá dlouhodobě u všech lidí s větší nebo menší závažností a je spojen s mnoha komplikacemi. Hlavním důsledkem je postupné zužování nebo náhlé ucpání cévy. Postižené cévy se v jistém místě začínají zužovat, zhoršuje se tak průtok krve a určité orgány mohou být ohroženy nedostatkem kyslíku (ischemií). Velmi vážnou komplikací aterosklerózy je situace, kdy v místě aterosklerotického zúžení cévy dojde náhle k prasknutí narušené cévní stěny a vytvoření krevní sraženiny (trombu), která najednou cévu úplně ucpe. Pak může dojít k velmi závažnému a nečekanému poškození daného orgánu nedostatkem kyslíku s odumíráním jeho buněk.

 

Příčiny: Příčin aterosklerózy je celá řada. Patří k nim rostoucí věk (čím déle žijeme, tím víc se stěny cév opotřebovávají), mužské pohlaví (ženy jsou proti civilizačním chorobám chráněny až do přechodu svými hormony) a genetické předpoklady. U zmínce o pohlaví je vhodné zmínit, že po onom přechodu jsou ženy ohroženy kardiovaskulárními onemocněními více než muži.

Kromě výše uvedených existuje řada příčin, které můžeme úspěšně léčit a tím riziko aterosklerózy a jejích komplikací snižovat:

1. Vysoká hodnota cholesterolu

2. Vysoký krevní tlak

3. Obezita

4. Cukrovka

5. Kouření cigaret

Schéma průběhu a komplikací aterosklerózy

 

Komplikace a projevy: Jak už bylo uvedeno výše, komplikace aterosklerózy souvisí se zužováním nebo náhlým uzávěrem cév a místem, kde se tomuto děje. Tyto komplikace jsou současně i klinickými projevy aterosklerózy. Nejčastěji postižené jsou tyto cévy:

1. Tepny koronární vyživující srdce - Dlouhodobým zužováním vzniká ischemická choroba srdeční, která se může projevovat anginou pectoris. Při náhlém uzávěru srdeční tepny vzniká infarkt myokardu.

2. Krkavice - Dlouhodobě se při jejich zužování zdánlivě neděje nic, protože mozek vyživují čtyři cévy a zásobení kyslíkem s přehledem zvládnou. Při náhlém uzávěru krkavic sraženinou, případně vmrštěním této sraženiny do mozku však vznikne klasická ischemická cévní mozková příhoda mnohdy s doživotními následky (ochrnutí, ztráta citlivosti části těla, porucha řeči aj.). Dlouhodobé zužování krkavic a menších mozkových tepen může také způsobit vznik demence.

3. Tepny ledvinné - Zúžení ledvinné tepny dlouhodobě dráždí ledvinu sníženým přítokem krve a drážděná ledvina pak svými způsobí zvýšení krevního tlaku, který dále zhoršuje aterosklerózu. Jedná se o klasický bludný kruh.

4. Tepny na dolních končetinách - Vzniká ischemická choroba dolních končetin. Dlouhodobé zužování cévy způsobí bolestivost v končetině při chůzi. Tato bolest je způsobena nedostatkem kyslíku a při zastavení rychle mizí. Při náhlém uzávěru existuje riziko smrti končetiny a bez včasné lékařské pomoci i riziko následné amputace.

5. Aorta - Na aortě může ateroskleróza spolu s vysokým tlakem způsobit oslabení její stěny a vznik výdutě neboli aneurysmatu aorty.

6. Oční cévy - Proces aterosklerózy poškozuje cévy sítnice a zvyšuje riziko vzniku degenerace žluté skvrny

7. Menší mozkové cévy - Poškození těchto mozkových cév narušuje okysličení mozku a může způsobit pozvolný rozvoj vaskulární demence.

8. Cévy zásobující střeva - Zužování těchto cév odstupujících z břišní aorty způsobuje záchvaty břišní anginy - bolesti břicha při překrvení střev krátce po jídle.

 

Diagnostika: Aterosklerózu lékař bude předpokládat u pacienta s projevy aterosklerotických komplikací, u něhož zjistí nakupení rizikových faktorů pomocí různých vyšetření. K těmto vyšetřením lze zařadit např. změření krevního tlaku, zjištění koncentrace cholesterolu a cukru v krvi, zjištění procenta tělesného tuku, vypočítání Body Mass Indexu apod. Klasickým vyšetřením, které přímo aterosklerózu potvrdí je ultrazvuk tepen. Ten velmi dobře ukáže místa tepen zúžená aterosklerotickými pláty.

 

Prevence a léčba: Prevence a léčba aterosklerózy vychází z jejích příčin. Těmto příčinám musíme bránit, případně je léčit. Prevence a léčba je uvedena v příslušných textech. Abych to pro jistotu zopakoval, tak jde o řešení problémů, jako je obezita, zvýšený cholesterol, cukrovka, vysoký krevní tlak, kouření cigaret. Základem je dostatek pohybu a zdravá výživa, z léků umí proces aterosklerózy brzdit zejména statiny.

 

Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů