Hlasivky jsou důležitou částí hrtanu (laryngu). Jak si můžete přečíst v onom článku věnovaném laryngu, larynx můžeme rozdělit na tři části – supraglotickou, glotickou a subglotickou. A právě v glotické části jsou v dutině hrtanu přítomny hlasivky.

Ve střední části hrtanu se nachází rozšíření hrtanové dutiny směrem do stran, které označujeme jako ventriculus laryngis. Nad ventriculus laryngis se nachází dvě tzv. ventrikulární řasy. Ventrikulární řasy nejsou hlasivky. Pod ventriculus laryngis jsou přítomny dvě horizontálně uložené hlasivky.

 

Stavba hlasivky

Sliznice hlasivky je kryta vrstevnatým dlaždicovým nerohovějícím epitelem, který je vyhrazen pro mechanicky více namáhaná místa. (Jinak je většina sliznice hrtanu kryta víceřadým cylindrickým epitelem s řasinkami.) Po epitelem je přítomna vazivová lamina propria, která přechází do hlasivkového vazu (ligamentum vocale).

Pod sliznicí je uložen elastický hlasivkový vaz natažený mezi chrupavkou štítnou a chrupavkou hlasivkovou. Hlouběji pod hlasivkovým vazem je přítomen hlasivkový sval ovládající danou hlasivku. Jeho název není až tak moc důležitý, hlavní je jeho inervace z nervus laryngeus recurrens, což je jedna z větví nervus vagus.

 

Funkce hlasivek

Kontrakce hlasivkových svalů mění polohy hlasivek, které při výdechu mohou klást různý odpor vydechovanému vzduchu. Jeho průchodem se rozkmitají a tím vytvářejí zvuk, který dává základ lidskému hlasu.

 

Pohled shora

Pohled shora je důležitý, protože takto uvidí lékař hlasivky při laryngoskopii. (Podobně vidí hlasivky gastroenterolog při zavádění gastroskopu do jícnu, ale ten hlasivky nehodnotí, pouze se jim snaží vyhnout.)

 

Proč je to důležité?

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů