Mohlo by se vám zdát, že uzávěr ouška levé síně je nějaký bizarní pojem z problematiky ORL (ušní-nosní-krční). Není tomu ovšem tak. Ve skutečnosti jde o lidem méně známý, ale přesto občas prováděný terapeutický postup využívaný v kardiologii. Abychom ho pochopili, musíme si něco říci o srdečních ouškách.

 

Srdeční ouška

Srdeční ouško (auriculum) je párová malá část srdeční síně. Ouško má podobu takové malé slepé kapsičky, která je spojena se zbytkem síně - jedno ouško má pravá síň a jedno ouško má levá síň. Srdeční ouška nemají pro srdce žádný zvláštní význam, ale mohou být v určité situaci nebezpečná. Při poruše rytmu známé jako fibrilace síní totiž právě v oblasti srdečních oušek vznikají v srdci krevní sraženiny, které se následně mohou uvolnit a tepnami cestovat po organizmu.

Hlavní nebezpečí představuje levé ouško (tj. ouško levé síně), protože odtud se krevní sraženiny dostávají do aorty. Přes ní se mohou dostat až do mozku a ucpáním některé malé mozkové tepny způsobit mozkovou mrtvici, což je obávaná komplikace fibrilace síní.

Pozn: Sraženiny z pravého ouška se za normálních okolností mohou dostat jedině do plicní tepny a odtud do plicních cév, přičemž nebývají tak velké, aby způsobily významnější plicní embolii a obvykle se bez vyvolání jakýchkoliv významnějších příznaků rozpustí.

 

Využití

Jak jistě víte, fibrilaci síní lze někdy zcela vyléčit, případně lze při jejím trvání podávat léky na ředění krve, které by měly riziko mozkové mrtvice výrazně snižovat. Jsou však případy, kdy fibrilace síní přetrvává a pacient z nějakého důvodu léky na ředění krve užívat nemůže (naprostá netolerance těchto léků, vážné krvácivé komplikace při jejich užívání apod.), nebo u něj tyto léky nemají dostatečný efekt (tj. mozková mrtvice se objevuje i při plné dávce těchto léků). A právě u podobných pacientů může být rozhodnuto o uzavření ouška levé komory.

 

Princip

Uzávěr ouška levé síně se provádí katetrizační metodou. To je neoperační zákrok prováděný na kardiologických pracovištích a obvykle v celkové anestezii. Vstup do cévního řečiště se provádí vpichem v oblasti stehenní žíly. Žilním systémem se speciální instrument zasune až do srdce do pravé síně a následně je bezbolestně skrze síňovou přepážku proniknuto do síně levé. Do levého ouška je instrumentem následně zaveden nástroj (okludér), který ouško uzavře a je pak na místě ponechán.

 

Příprava

Krátce před provedením vlastního uzávěru se u pacienta obvykle provádí jícnové ECHO (na něj je potřeba být nalačno), které má vyloučit, že se v levém oušku aktuálně nějaká ta sraženina vyskytuje. Při přítomnosti takové sraženiny by se uzávěr ouška provádět neměl.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů