HLA systém je systém antigenů, který se vyskytuje na buňkách našeho organizmu a známé jej též pod názvem hlavní histokompatibilní komplex (MHC – Main Histocompatibility Complex). Jeho existence byla studována u leukocytů a odtud i název zkratky HLA (Human Leukocyte Antigen). HLA komplex je důležitý k rozpoznání buněk tělu vlastních od buněk cizorodých, buňky s cizorodým HLA systémem jsou napadány imunitním systémem. Hodnocení shody HLA komplexu je důležité při transplantacích, kdy u jedinců (dárce – příjemce) s kompatibilitou HLA systémů je výrazně nižší riziko vzniku imunitní reakce vůči transplantátu. Důležitý je i fakt, že určité podtypy HLA systému u daného jedince znamenají zvýšené riziko vzniku autoimunitních onemocnění.

HLA (MHC) systém má více tříd, které se liší svou specifickou funkcí:

  • HLA I. třídy se nachází na povrchu všech buněk organizmu, a kromě odlišení vlastního od cizorodého umožňuje za určitých okolností prezentaci nitrobuněčných antigenů na povrch buňky. Dochází k tomu například u buněk infikovaných virem, které mohou díky tomu být rozpoznány a zlikvidovány.
  • HLA II. třídy umožňuje prezentaci původně zevních cizorodých antigenů a opět tím umožňují jejich rozpoznání imunitním systémem. HLA II. třídy se nevyskytují na všech buňkách, najdeme je typicky na povrchu specializovaných APC buněk, které prezentují fagocytózou pohlcené zevní antigeny imunitnímu systému.
  • Antigeny HLA III. třídy obsahují informace důležité pro činnost tzv. komplementu, což je důležitá nebuněčná složka imunitního systému.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů