Sézaryho syndrom (Sézaryho nemoc) je označení pro kožní lymfom, který je sdružen s výskytem dalších příznaků.

 

Příčiny: Příčina vzniku Sézaryho syndromu není jasná, zřejmě jde jako u ostatních podobných nemocí o souhru určitého genetického předpokladu a vlivů zevního prostředí. Lymfom v případě Sézaryho syndromu vzniká z T-lymfocytů, což je podtyp bílých krvinek.

 

Projevy: U Sézaryho syndromu se lymfomové buňky šíří v kůži. To vede ke vzniku zarudlé vyrážky, která připomíná ekzém a velmi silně a nepříjemně svědí. Kromě vyrážky se objevuje zvětšením jater, zvětšení sleziny a nebolestivé zvětšení lymfatických uzlin.

 

Diagnostika: Někdy není lehké stanovit právě tuto diagnózu. Pacient se často dostane do péče kožního lékaře a podezření na lymfom je vysloveno poté, co vyrážka nereaguje na žádnou kožní léčbu. Zvětšené uzliny (i játra se slezinou) mohou být vyhmatány, případně zobrazeny ultrazvukem. V krevním obrazu mohou a nemusí být přítomny změny počtu bílých krvinek, k diagnóze je nutné získat na histologické vyšetření buď napadenou lymfatickou uzlinu, nebo vzorek napadené kůže.

 

Léčba: Terapie spadá do kompetence hematologů a onkologů. Využívají se určitá individuální terapeutická schémata, která zahrnují kombinaci celkové nitrožilně podávané chemoterapie s lokálně podávanými chemoterapeutiky (speciální vodné roztoky, masti), ozařováním kůže a fototerapií (vystavení kůže světelnému záření o určité vlnové délce).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů