Sterilizace je jednou z mnoha antikoncepčních metod. Oproti ostatním metodám má tu zvláštnost, že ji lze do značné míry považovat za definitivní a nevratné řešení. Cílem je způsobit trvalou neplodnost bez poškození pohlavních žláz (varlat a vaječníků).

 

Provedení: Celkem pochopitelně vzhledem k odlišnosti pohlavních soustav rozlišujeme podle způsobu provedení mužskou a ženskou sterilizaci.

1. Mužská sterilizace – Synonymem pro tento zákrok je vazektomie neboli přerušení chámovodů. Zákrok není příliš obtížný a provádí se jen v místním znecitlivění. Po umrtvení se otevře šourek a lékař získá přístup k chámovodům. Chámovody jsou trubicovité orgány, které vedou spermievarlat směrem do močové trubice, kde se pohlavní cesty napojují na cesty močové. Po zajištění přístupu k chámovodům je lékař na dvou místech podváže a přetne. Tím se přeruší kontakt varlat se zbytkem pohlavních cest a spermie se do ejakulátu nemohou dostat. Muž je schopen pohlavního styku i ejakulace. Je to proto, že spermie tvoří jen malou součást ejakulátu a většina objemu této tekutiny se vytváří v prostatě a semenných váčcích. Ejakulát muže po provedené vazektomii má podobné složení jako ejakulát před vazektomií, ale neobsahuje spermie.

Po provedení zákroku je nutno po určité době zkontrolovat nepřítomnost spermií v ejakulátu. Lidské tělo má úžasné regenerační schopnosti a přetnuté chámovody se mohou někdy zhojit. Z toho důvodu nelze ani vazektomii považovat za 100% úspěšnou antikoncepční metodu.

 

2. Ženská sterilizace – Její podstatou je přerušení vejcovodů. Oproti mužské sterilizaci je nutné provést chirurgický zákrok v dutině břišní. Přístup lze získat klasickým řezem nebo pomocí laparoskopie. Po získání přístupu lékař v břiše najde vejcovody a přeruší je. Tím se znemožní transport vajíčka z vaječníku do dělohy, což nevyhnutelně vede k neplodnosti. Antikoncepční účinnost sterilizace žen je vysoká, opět však není stoprocentní.

 

Indikace: Zákrok má smysl u lidí, kteří již děti mají a žádné další si nepřejí, nebo pokud existuje riziko ohrožení života ženy při dalším těhotenství. Velkou výhodou sterilizace je vysoká účinnost bez nutnosti užívat hormonální antikoncepci nebo jiné antikoncepční metody.

 

Příprava: Samotnému zákroku musí předcházet informování o jeho provedení a aspektech. Vzhledem k charakteru zákroku a zásahu do rozmnožování musí dotyčný (-á) se zákrokem podepsat informovaný souhlas.

 

Otěhotnění po sterilizaci: Otěhotnění po sterilizaci je teoreticky možné. Z hlediska muže je vazektomie relativně vratný proces a chirurgicky lze přerušené chámovody opět zrekonstruovat. Takový muž pak má určitou (i když nižší) šanci zdravou ženu úspěšně oplodnit. Sterilizovaná žena to máš těžší – vejcovody se do funkční podoby zrekonstruovat nedají. Žena může být nicméně uměle oplodněna tzv. in vitro fertilizací (šance otěhotnění je nicméně nižší než u umělého oplodnění nesterilizované ženy). V tomto procesu se jí odeberou vajíčka, oplodní spermiemi partnera „ve zkumavce“ a pak se "vloží" do dělohy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů