Do tohoto textu bych zařadil nejčastější příznaky nejběžnějších zhoubných onemocnění. Určitý problém je v tom, že neexistuje příznak, který by byl typický pro nádorové onemocnění. Nádory se v drtivé většině projevují příznaky mnoha jiných (často banálních) nemocí. Pozor si tedy musíme dávat na dobu jejich trvání a na současný výskyt dvou a více těchto příznaků.

Příznaky nádorů můžeme rozlišit na celkové a místní. Místní souvisí spíše s lokálním postižením nějaké tkáně nádorovým procesem, celkové příznaky jsou spojené s generalizací nádorového procesu a s tvorbou metastáz. Uceleněji a v kontextu je ostatně celá problematika popsána v delším textu o rakovině jako takové.

 

Příznaky:

1. Ztráta na váze – Nechtěný úbytek na váze je poměrně nebezpečný příznak, který se samozřejmě může vyskytovat i u řady nenádorových stavů. Vyšetřen by zcela jistě měl být pacient, který za cca 6 měsíců ztratil cca 10% své původní váhy. Ztráta váhy je obvykle důsledkem pozdního generalizovaného nádorového procesu. Nádor spotřebovává živiny, ale zásadní problém je v celkové zánětlivé reakci organizmu na přítomnost nádoru. Vytváří se obrovské množství zánětlivých působků, které v organizmu vedou ke katabolizmu (odbourávání). Člověk chřadne, trpí nechutenstvím, ztrácí na váze a tento úbytek nelze zvrátit sebelepší výživou. Dodejme, že kromě tukových zásob dochází zejména k výraznému úbytku svalové hmoty jednotlivce.

 

2. Noční pocení a dlouhodobě zvýšená teplota – Toto je opět velmi varovný příznak, který v případě nádorového stavu souvisí s generalizovanou zánětlivou odpovědí našeho organizmu. Obranné sloučeniny produkované ve velkém mohou způsobit opakovaně vyšší teplotu (spíše mezi 37-37.9°C než klasickou horečku) a noční pocení. U mladších lidí doprovází tento příznak krevní nádorová onemocnění, jako jsou leukémie a lymfomy. Tyto krevní choroby jsou obvykle diagnostikovány právě v generalizovaném stádiu, přesto jsou však mnohdy i v této fázi dobře léčitelné a vyléčitelné.

 

3. Zvětšené lymfatické uzliny – Nebolestivé zduření podkožních lymfatických uzlin je příznak, který je nutné vyšetřit. Přítomen může být v podstatě u jakéhokoliv nádoru, který metastazuje do uzlin, velmi časté je zvětšení uzlin u krevních nádorů ze skupiny lymfomů.

 

4. Únava – Pocit únavy je často přítomen u nádorových onemocnění. Je to bohužel tak subjektivní a nespecifický příznak, že není příliš použitelný. Varovný může být, pokud se vyskytuje současně s jinými příznaky.

 

5. Kašelchrapot – Vyšetřen by měl být pacient s chronickým kašlem, to jest s kašlem trvajícím déle než 2-3 týdny. Součástí vyšetření by měl v takovém případě být rentgen plic (ideálně předozadní a bočný). Je-li člověk kuřák, je chronický kašel varovný. (Problém je v tom, že kašel tak nějak patří k chronické kuřácké bronchitidě. Zajímá nás tak spíše výraznější zhoršení, změna charakteru kašle, nebo vykašlání krve). S déletrvajícím chrapotem (2-3 týdny) je to obdobné. V takovém případě existuje riziko narušení funkce hlasivek lokálně rostoucím nádorem a pacient by měl být vyšetřen lékařem ORL.

 

6. Žloutenka – U dětí či mladých lidí se bude nejspíše jednat o virovou hepatitidu, žloutenka spojená s bolestí v pravém podžebří je zase většinou spojena se žlučníkovými kameny. Vznikne-li však žloutenka u staršího člověka, která je nebolestivá (tj. bez bolestí v pravém podžebří), je to špatný a smutný příznak. Příčinou je často nádor, který svým růstem utlačil společný žlučovod. A protože skoro všechny nádory v této lokalizaci jsou smrtelně nebezpečné, nebývá prognóza dobrá.

 

7. Chudokrevnost – Nedostatek červených krvinek může doprovázet prakticky jakýkoliv nádor. Naše tělo se brání nádoru i tím, že před ním schovává železo (železo mají nádory rády, protože ho potřebují pro svůj růst). Železo je ovšem potřeba i pro vývoj červených krvinek. Kromě toho mohou nádory způsobit chudokrevnost tím, že způsobují chronické krvácení – typické je to pro rakovinu tlustého střeva (a další nádory trávicí trubice) a může být přítomno i u rakoviny ledvin.

 

8. Krvácení – Nález krvácení nejasné příčiny by měl být spojen s detailnějším vyšetřením. Mluvím nyní zejména o nálezu krve ve stolicikrve v moči, vykašlané krvegynekologického krvácení apod.

 

9. Bolesti hlavy a epileptický záchvat – Tyto příznaky se mohou objevit u nádorů mozku. Mozkové nádory jsou sice v drtivé většině nezhoubné, zahubit nemocného však mohou pouze svým růstem kvůli útlaku mozkové tkáně při vzniku nitrolebního přetlaku. Z toho důvodu je nutné je sledovat a v případě nutnosti řešit – postupuje se zde individuálně. Platí, že člověk s trvajícími bolestmi hlavy by měl být vyšetřen neurologem. Při obrovském počtu lidí trpících bolestmi hlavy z jiných příčin (stres, krční páteřmigréna a mnoho dalších) to však není vždy možné. Epileptický záchvat je už něco jiného a každý nově zachycený záchvat by měl být zhodnocen neurologem a ideálně vyšetřen pomocí CT vyšetření, či magnetické rezonance mozku.

 

10. Bulka v prsu – Tyto příznak je mj. typický pro rakovinu prsu. Budiž uklidněním, že většinou se jedná o nenádorové ložisko, rozhodně však není vhodné nález nejasného ložiska podcenit. Léčba rakoviny prsu je v dnešní době na velmi dobré úrovni, přece jen však platí, že čím dříve je nemoc odhalena, tím úspěšněji se léčí.

 

11. Střídání průjmu a zácpy – Toto je typické pro levostranné formy rakoviny tlustého střeva.

 

12. Abnormality mateřských znamének – Objevení se nových či změny starých znamének mohou být spojeny s relativně častým a velice nebezpečným kožním nádorem melanomem. Varovné jsou nepravidelnosti tvaru, rychlý růst černá barva, krvácení ze znaménka apod. Vyšetření kožním lékařem je v takových případech velice dobrým nápadem.

 

13. Patologické zlomeniny - Jde o zlomeniny vzniklé při neadekvátně malé zátěži kostí. Nejčastěji jsou z nádorových nemocí způsobené kostními metastázami jiných nádorů, vzácněji pak primární rakovinou kostí.

 

(Obecně lze doplnit, že rakovina jako taková většinou nebolí. Bolesti se nicméně někdy vyskytovat mohou, třeba při prorůstání nádorových hmot do nervových pletení. Nepříjemné bolesti se mohou vyskytovat například při napadení páteře a místních míšních nervů. Typické je to například pro kostní metastázy řady nádorů.)

 

Zdroje
https://www.cancer.org
https://www.webmd.com
https://www.emedicinehealth.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů