Z bočního pohledu lze míchu rozdělit na celkem 31 segmentů. Segment je takový úsek míchy, z nějž vychází nervová vlákna pro jeden pár míšních nervů a z toho logicky vyplývá, že z míchy vystupuje celkem 31 párů míšních nervů. Jsou značeny písmeny a čísly:

  • krční míšní nervy C1-C8 (8 párů)

  • hrudní míšní nervy Th1-12 (12 párů)

  • bederní míšní nervy L1-L5 (5 párů)

  • křížové míšní nervy S1-S5 (5 párů)

  • jeden párový kostrční míšní nerv (1 pár)

 

Celé je to ale přece jen o trochu složitější. Nejprve z každého míšního segmentu vystupují na každou straně dva kořeny – přední a zadní. Přední kořen vede směrem ven z míchy motorická vlákna neuronů z předních rohů míšních a případně vegetativní vlákna. Zadní kořen naopak vede směrem do míchy senzitivní nervová vlákna. V oblasti každého zadního kořene je tzv. míšní ganglion (ganglion spinale). Jde o vetší množství nervových buněk, které přijímají senzitivní a senzorická nervová vlákna z periferie a vedou je do zadních rohů míšních.

Schéma - míšní nervy

 

Schéma - základní informace vedené v míšním nervu

 

Spojením předního a zadního kořene vzniká míšní nerv, který vystupuje z páteře vždy v místě foramen intervertebrale (otvor mezi na sebe přiloženými obratli). Po odstupu míšního nervu z páteře s míšní nerv rozdělí na přední a zadní větev. Existují určité výjimky, ale v zásadě platí toto:

  • Přední větve míšního nervu bývají mohutnější, vzájemně se různými způsoby propojují a vytváří několik velkých nervových pletení - plexus cervicalis v horní  krční oblasti (vlákna C1-C4), plexus brachialis v dolní krční oblasti (vlákna C5-Th1), plexus lumbalis (L1-L4 + část vláken Th12) a plexus sacralis (vlákna S1-S5 + vlákna L4-L5). V oblasti hrudní (Th2-Th11) vytváří přední větve míšních nervů mezižeberní nervy (nervi intercostales) a míšní nerv Th12 dává vznik podžebernímu nervu (nervus subcostalis).

  • Zadní větve míšního nervu bývají slabé a inervují zejména svaly a kůži zad. Klinicky nebývají až tak podstatné

  • Míšní nervy v sobě vedou v zásadě tři typy nervových vláken - motorická pro příčně pruhované svaly, vegetativní pro hladkou svalovinu cév a žlázy (tj. sympatikus a parasympatikus) a senzitivní pro vzruchy přiváděné z nejrůznějších receptorů do míchy (vnímání tlaku, bolesti, tepla a chladu, propriocepce apod.)

  • Senzitivní vlákna jednotlivých míšních nervů inervují určité oblasti kůže, které označujeme jako dermatomy.

 

Schéma - dermatomy

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů