Primární peritoneální karcinom je vzácný a málo známý typ zhoubného nádoru. Vyskytuje se v drtivé většině u žen, střední věk v období diagnózy je 60 let. Mívá agresivní chování a špatnou prognózu. Nádor vychází z některých buněk blány, která vystýlá dutinu břišní (peritoneum).

 

Příčiny: Příčina vzniku primárního peritoneálního karcinomu není v řadě případů známá. U některých nemocných žen je nicméně přítomna mutace BRCA genu, která souvisí se vznikem řady gynekologických zhoubných tumorů.

 

Projevy: Primární peritoneální karcinom má rysy shodné s některými formami rakoviny vaječníku. Šíří se v dutině břišní, v pánvi a napadá vnitřní pohlavní ústrojí ženy. Způsobuje tvorbu tekutiny v dutině břišní (ascites) a zvětšení břicha. Postupně se objevují i trávicí potíže včetně nechutenství, nevolnosti a zvracení, u pokročilých forem se objevuje ztráta na váze.

 

Diagnostika: Diagnóza nádoru se obvykle stanoví kombinací některé zobrazovací metody (ultrazvuk břicha, ideálně CT vyšetření) a zjištění tumor markerů, přičemž primární peritoneální karcinom mívá zvýšenou hladinu CA 125. Cennou, ovšem ne zcela přesnou metodou je vyšetření vzorku tekutiny ascitu na přítomnost nádorových buněk (cytologie). Přesná diagnóza vyžaduje biopsii a histologické vyšetření tkáně. Dodejme, že histologické odlišení od některých forem rakoviny vaječníku je prakticky nemožné.

 

Léčba: Primární peritoneální karcinom nereaguje dobře na chemoterapii a v době diagnózy bývá již rozšířen tak, že chirurgické řešení nebývá možné. Prognóza je proto u tohoto typu nádoru dosti nepříznivá.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů