Atlas (nosič) je nejvýše lokalizovaný obratel lidského těla. Je to též první krční obratel a značí se C1.

 

Stavba atlasu

Atlas se do značné míry odlišuje od obecné stavby obratlů (o které si můžete přečíst v tomto textu).

Atlas nemá žádné tělo obratle, ale má dva oblouky (přední – arcus anterior a zadní – arcus posterior). Na vnitřní straně předního oblouku je kloubní ploška pro vertikální výběžek druhého obratle (dens axis). Na horní ploše laterálně jsou dvě poměrně velké kloubní plochy, kterými je atlas sklouben s kostí týlní (os occipitale). Na dolní ploše laterálně jsou dvě kloubní plochy pro spojení s axis.

Laterálně vybíhají oba oblouky v párový příčný výběžek (processus transversus) a v každém z obou výběžků je otvor foramen transversarium. Podobný otvor mají všechny krční obratle a vertikálně jimi prochází arteria vertebralis, vena vertebralis a vlákna krčního sympatiku.

Atlas - pohled shora (© Jānis Šavlovskis and Kristaps Raits, license: CC BY-NC, upravil: dr. Jiří Štefánek)

 

Význam atlasu

Atlas představuje spojení lebky s páteří. Specifické skloubení atlasu a 2. obratle (axis) představovaného kloubní ploškou na předním oblouku atlasu a dvěma kloubními plochami na spodině atlasu umožňuje pevné, ale do značné míry pohyblivé spojení umožňující rotaci hlavy.

 

Proč je to důležité?

  • Jeffersonova zlomenina je tříštivá zlomenina atlasu. Naštěstí nebývá většinou spojena s poškozením míchy. V opačném případě jsou nicméně důsledky smrtelně nebezpečné, protože jsou zde přítomna pro přežití kriticky důležitá centra mozkového kmene. Více najdete v příslušném textu.

  • Zlomenin obratlů C1 a C2 se týká tzv. „katovská zlomenina“. Jde o situaci, kdy působením zevní síly na krční oblast dojde k poškození krčních obratlů. Některé zdroje chápou tuto zlomeninu jako zlomeninu oblouku C1, jiné jako odlomení zubu C2. Při katovské zlomenině obvykle dochází k poranění prodloužené míchy. Tento stav naruší funkci dechového centra a vyústí v prakticky okamžitou smrt. Podobná situace může vzniknout při oběšení a odtud i název.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů