Axis (čepovec - epistropheus) je druhý krční obratel, který se označuje jako C2.

 

Stavba čepovce

Čepovec je obratel, který se od většiny ostatních obratlů svou stavbou odlišuje. Má standardní rozdělení – vepředu je tělo (corpus vertebrae), za ním oblouk (arcus vertebrae) a vzadu je processus spinosus. Tělo obratle má nicméně tvarově dosti specifické, směrem vzhůru z něj totiž směřuje výrůstek dens axis. Na dens axis je kloubní ploška, která umožňuje kloubní spojení s předním obloukem atlasu.

Laterálně od těla obratle najdeme párové kloubní plochy pro skloubení kraniálně s C1 a kaudálně s C3. Ještě více laterálně vybíhá párový výběžek processus transversus, v němž najdeme párový otvor foramen transversarium. Tento otvor je typický pro všechny C obratle a probíhá jím stranově příslušná arteria vertebralis, vena vertebralis a vlákna krčního sympatiku.

Axis při pohledu shora (© Jānis Šavlovskis and Kristaps Raits, license: CC BY-NC, upravil: dr. Jiří Štefánek)

 

Axis při pohledu z boku (© Jānis Šavlovskis and Kristaps Raits, license: CC BY-NC, upravil: dr. Jiří Štefánek)

 

Význam čepovce

Čepovec je důležitý pro své skloubení s C1. Vzniklá funkční soustava atlas-axis pomáhá propojit lebku s páteří, chrání míchu a umožňují rotační pohyby hlavy.

 

Proč je to důležité?

  • Zlomenin obratlů C1 a C2 se týká tzv. „katovská zlomenina“. Jde o situaci, kdy působením zevní síly na krční oblast dojde k poškození krčních obratlů. Některé zdroje chápou tuto zlomeninu jako zlomeninu oblouku C1, jiné jako odlomení zubu C2. Při katovské zlomenině obvykle dochází k poranění prodloužené míchy. Tento stav naruší funkci dechového centra a vyústí v prakticky okamžitou smrt. Podobná situace může vzniknout při oběšení a odtud i název.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů