Hydronefróza je stav, který zajímá zejména urology, a který souvisí s poruchou odtoku moči. Není-li hydronefróza řešena, může způsobit i vážné narušení funkce ledvin. Za normálních okolností se v ledvinách filtruje krev a vzniká moč. Moč pak z tkáně ledviny odtéká do ledvinné pánvičky, což je nálevkovitý útvar, který je napojen na tkáň ledviny. Z pánvičky pak moč odtéká trubicovitým močovodem směrem do močového měchýře a odtud do močové trubice.

 

Příčiny: Pokud je z nějakého důvodu narušen odtok moči a ta se hromadí, nebo vrací do močovodu zpět směrem k pánvičce a ledvině, může tekutina svým tlakem začít ledvinu utlačovat. Nejčastější překážkou toku moči je močový kámen zaklíněný v močovodu. Dalšími příčinami může být rakovina močovodu, rakovina močového měchýře, poruchy odtoku moči při zúžení močové trubice, zvětšení prostaty a rakovině prostaty. V dětském věku může hydronefróza vzniknout při těžších neléčených formách tzv. vezikoureterálního refluxu (VUR). Relativně vzácnou příčinou hydronefrózy je utlačení močovodů vazivovou tkání při procesu známém jako retroperitoneální fibróza.

 

Schéma - hydronefróza při uzávěru močovodu močovým kamenem

 

Projevy: Jednostranná hydronefróza se nemusí nijak projevit, hromadící se moč je však náchylnější k infikaci bakteriemi a vzniku infekcí močových cest a zánětů ledvin. Dlouhodobější působení tlaku tekutiny na ledvinnou tkáň vede k jejímu poškozování a to může způsobit ztrátu její funkce. Je-li poškozena jen jedna ledvina, pak se to nemusí projevit, poškození obou ledvin vyústí v příznaky jejich selhávání.

Pozn: Stavy, které způsobí poruchu odtoku moči z obou ledvin a oboustrannou hydronefrózu jsou většinou spojené s tím, že člověk přestane močit (nebo močí jen velmi málo) – to většinou vede k jejich rychlé diagnostice

 

Diagnostika: Základním vyšetřením je ultrazvuk břicha, na kterém je hydronefróza vidět jako rozšíření ledvinové pánvičky hromadící se tekutinou. Kromě toho nám ultrazvuk umožní zhodnotit tkáň ledviny a odhadnout stupeň jejího poškození. Močové kameny můžeme někdy najít na ultrazvuku břicha. Speciálním urologickým vyšetřením je cystoskopie, kdy se lékař pomocí trubicovitého přístroje může podívat do močového měchýře a dále výše až do močovodu a do pánvičky. Může tak najít překážku odtoku moči a někdy ji i odstranit.

 

Léčba: Hydronefróza by měla být řešena – pokud je to možné, odstraní urolog překážku bránící odtoku moči. Porucha odtoku moči na úrovni močové trubice se většinou vyřeší cévkou, močové kameny lze odstranit endoskopickým zákrokem a močovody se zprůchodní zavedením trubicovitého stentu. Není-li v dané chvíli možnost, jak překážku odtoku moči odstranit, lze přes kůži zabodnout silnou jehlu do ledvinné pánvičky a tudy umožnit odtok moči (nefrostomie). Tím přetlak vymizí a ledvina je pro daný moment zachráněna. Podobná situace je, když překážka je až pod močovým měchýřem (prostata, močová trubice apod.). V takovém případě se musí vytvořit vyvedení močového měchýře na povrch těla pomocí tzv. epicystostomie.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů