Zástava močení se odborně označuje jako anurie a definujeme ji jako vymočení méně než 50 mililitrů moči denně. Vzhledem k faktu, že tvorba moči je nezbytně nutná pro odstraňování zplodin a udržování stabilního vnitřního prostředí, musíme anurii vždy považovat za extrémně nebezpečný příznak.

 

Příčiny:

1. Dehydratace - Dehydratace je spojená se snížením množství vytvořené moči. Na druhou stranu průměrný člověk potřebuje vyloučit alespoň 500 mililitrů moči denně, aby se dokázal zbavit všech odpadních látek a toto bazální množství moči se ledviny snaží vytvořit. Vznik anurie při déletrvající těžké dehydrataci již většinou znamená rozvoj akutního selhání ledvin, viz níže.

 

2. Akutní selhání ledvin - Většina případů akutního selhání ledvin bez ohledu na jeho příčinu (viz příslušný článek) se v první fázi projevuje jako oligurie (vymočení méně než 500 mililitrů moči denně) nebo pravá anurie. Pokud pacient přežije toto kritické stádium, což je dnes většinou možné díky akutní dialýze a ledvinná tkáň začne regenerovat, pak se objevuje tzv. polyurická fáze selhání. Ta je naopak typická močením velkého množství nekoncentrované moče (regenerující ledvinná tkáň totiž zprvu nemá schopnost moč koncentrovat).

 

3. Chronické selhání ledvin - Konečné fáze chronického selhání ledvin jsou většinou spojené s tvorbou malého objemu moči a nakonec i se vznikem anurie. Jediným řešením je dialýza (a následně transplantace ledvin).

 

4. Zvětšení prostaty - Zvětšená tkáň prostaty může u mužů utlačit močovou trubici a narušit odtok moči. Ke zvětšení prostaty může dojít při prostém benigním zvětšení prostaty, růstem rakoviny prostaty, nebo otokem prostatické tkáně při jejím zánětu.

 

5. Další příčiny zúžení močové trubice - Kromě problémů s prostatou sem patří jakékoliv další příčiny těžkého zúžení močové trubice, může jít například o důsledky zánětu.

 

6. Další příčiny poruch odtoku moči - Poruchy odtoku moči způsobené například ucpáním močovodu močovým kamenem jsou sice časté, ale aby způsobily anurii, musely by postihnout obě ledviny (tedy oba močovody). V případě jednostranného postižení druhá ledvina normálně tvoří volně odtékající moč a stav může zůstat dlouho nerozpoznán. Z toho důvodu tyto situace v tomto případě uvádím jen okrajově.

 

Diagnostika a další postup: Pokud u nemocného zjistíme rozvoj anurie, je nutné zjistit, zda jde o poruchu tvorby moči v ledvinách, nebo poruchu odtoku moči z těla. Základním vyšetřením je ultrazvuk, který prokáže (či vyloučí) přítomnost hromadící se moče ve vylučovacím traktu. Pokud jde o poruchu tvorby moči, je nutné rozlišit, zda je to způsobeno nedostatečným prokrvením ledvin (dehydratace, šokové stavy, velmi těžké srdeční selhání), nebo přímým poškozením ledvinné tkáně jiným mechanizmem.

V případě, že stav souvisí s dehydratací, snažíme se pacienta usilovně hydratovat a doufáme, že "se ledviny chytnou" a začnou pracovat. Pokud jde anurie důsledkem poškození ledvinné tkáně, pak se snažíme léčit vyvolávající příčinu (je-li to možné) a většinou zahájíme akutní dialýzu. Akutní dialýza je ukončena poté, co ledviny začnou regenerovat, nebo se přehoupne do dialýzy dlouhodobé, když se funkce ledvin nenavrací. Pokud je situace způsobená poruchou odtoku moči, je nutné co nejdříve zajistit její volný odtok - většinou zacévkováním, zavedením trubicovitého stentu do močovodu, epicystostomií (vyústění močového měchýře na povrch těla), nebo nefrostomií (vyvedení ledvinné pánvičky na povrch těla).


Zdroje
https://www.niddk.nih.gov
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů