Chrupavka je typ pojivové tkáně. Je méně tvrdá, ale pružnější než kost.

 

Stavba chrupavky

Ve chrupavce se nachází specializované buňky známé jako chondrocyty, které jsou schopny produkovat velké množství mezibuněčné hmoty. Tato hmota je bohatá na vodu, proteoglykany a vlákna elastinu a kolagenu. Chondrocyty nemají možnost migrovat a jsou v mezibuněčné hmotě uloženy v tzv. lakunách. Chrupavka neobsahuje cévy, ani nervy.

Podle uspořádání a poměru výše zmíněných složek rozlišujeme chrupavku na hyalinní, elastickou a vazivovou, přičemž nejvíce se v lidském těle vyskytuje hyalinní chrupavka.

 

Význam chrupavky

Chrupavka hraje roli při růstu a vývoji řady kostí, které mají původně chrupavčitý základ. Ukládáním anorganických sloučenin se postupně chrupavka mění na kost. V dospělém organizmu se chrupavka nachází pouze na určitých místech. Obvykle jde o části těla, u kterých je vyžadována jak pevnost, tak dostatečná pohyblivost. Chrupavku najdeme v kloubech na povrchu kloubních ploch. Chrupavčité jsou konce žeber, části nosu a zevního ucha, části meziobratlových plotének a části dýchací soustavy (chrupavky hrtanu a podkovovité chrupavky trachey a bronchů).

 

Proč je to důležité?

Problém nastává při poškození chrupavky, protože tato tkáň má velmi malé reparační schopnosti. Poškození se má tendenci hojit jen velmi pomalu a v řadě případů je nově vzniklá tkáň nekvalitní.

  • Artróza je chronické degenerativní onemocnění kloubů, které mimo jiné souvisí s narušením chrupavky pokrývající kloubní plochy. Chrupavka ztrácí kvalitu a ztenčuje se, což vede k přímému kontaktu kostí a jejich poškozování. Více informací najdete v příslušném textu.

  • Chondromalacie je patologické měknutí chrupavky. Velmi závažné je to v dolních dýchacích cestách, zejména v průdušnici, kde dochází k tzv. tracheomalacii.

  • Achondroplazie je geneticky podmíněné onemocnění, které vede k poruše vývoje kostí vznikajících z chrupavky. Nejvíce jsou postiženy končetiny a páteř, nemocný člověk má malý vzrůst a charakteristický tvar obličeje. Inteligence nemocných je nicméně zcela normální. Více najdete v příslušném textu.

  • Chondrom je benigní tumor vznikající z chrupavčité tkáně. Jeho vzácnější maligní variantou je chondrosarkom, který patří do skupiny sarkomů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů