Chondrom je označení pro nezhoubný nádor pojivového aparátu, který vyrůstá z buněk chrupavky. Podle toho, jaký má chondrom vztah ke kosti rozlišujeme chondromy na častější enchondromy (rostou dovnitř kosti) a vzácnější ekchondromy (vyrůstají směrem ven z kosti).

Příčiny: Příčina vzniku chondromů není jasná. Nejčastěji jsou postiženy drobné kosti rukou a nohou, kromě toho se chondromy objevují v kosti stehenní a pažní. Chondromy se objevují u lidí různého věku a u jedinců obou pohlaví. Mnohočetný výskyt chondromů může být součástí některých vrozených geneticky podmíněných chorob.


Projevy: Chondromy se nemusí nijak projevit, nebo jsou spojeny s bolestí kosti. V případě ekchondromů postihujících kosti v blízkosti podkoží je můžeme nahmátnout jako tvrdé výrůstky na kosti. Enchondromy mohou svým růstem narušit pevnost kostní hmoty a při působení zevní síly se může v místě chondromu snadněji objevit zlomenina.


Diagnostika: Chondrom může být nalezen na rentgenovém snímku postižené kosti. V případě pochybností, nebo různých nejasností může být indikováno CT vyšetření. Pokud ani toto vyšetření situaci zcela neobjasní, může být provedena biopsie ložiska se získáním vzorku k histologickému vyšetření.


Terapie: Záleží na tom, v jaké lokalizaci je tumor přítomen a zda způsobuje nějaké obtíže. Menší nerostoucí chondromy nezpůsobující příznaky se mohou ponechat a případně se sleduje, zda se nemění jejich velikost. Rostoucí chondromy způsobující obtíže se chirurgicky odstraňují. V případě, že by odstranění tkáně chondromu vážněji narušilo stabilitu zbývající kosti, nahrazuje se odstraněná tkáň kostním štěpem. V případě, že došlo k úspěšnému odstranění tumoru i s lemem zdravé tkáně, je riziko recidivy velice malé.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů