Dlouhodobá domácí oxygenoterapie (léčba kyslíkem) se označuje zkratkou DDOT. Jedná se o důležitou formu chronické léčby pacientů s těžkými formami postižení srdce i plic, kteří trpí trvalou dušností.

 

Význam: Choroby, u nichž lze domácí oxygenoterapii využít jsou zejména ty, které souvisí se zhoršením okysličování krve v plicích – máme na mysli nemoci plicní tkáně (pokročilé formy CHOPN, choroby související s vazivovatěním plic aj.) a onemocnění srdce (obvykle těžké formy srdečního selhávání).

 

Princip: Podstatou terapie je přístroj, který funguje na elektřinu a vytváří z vodní nádrže vzduch s koncentrovaným kyslíkem. Ten vhání přes tenkou hadici do kyslíkové masky nebo kyslíkových brýlí (2 trubičky nasazující se do nosních dírek), které má pacient nasazené na obličeji. Vzhledem k jisté dráždivosti koncentrovaného kyslíku je součástí přístroje zvlhčovač, který zvyšuje obsah vodních par ve vdechovaném vzduchu. Vlhký vzduch je nemocným lépe tolerován. pokud jde o hlučnost přístroje, tak u moderních typů se udává hluk podobný ledničce.

 

Výhody: Pokročilé fáze mnoha onemocnění srdce a plic jsou prakticky neřešitelné a podávání vysokoprocentního kyslíku je tak jedinou možností, jak nemocným zajistit dostatečné okysličení krve a zajistit jim tak alespoň trochu kvalitní život bez dušnosti.

 

Nevýhody: Jistou nevýhodou je nutnost spolupráce pacienta. Aby měla léčba smysl, musí být přístroj zapnutý cca 16 hodin denně (včetně doby spánku). Pacient tedy tráví dvě třetiny dne napojený na přístroj. Trochu pomáhá délka spojovací hadice, která může být až kolem 15 metrů a zajišťuje tak poměrně volný pohyb po bytě. Nelze opomenout ani fakt, že pacienti využívající domácí oxygenoterapii bývají dušní do té míry, že z bytu na žádné větší vzdálenosti stejně vycházet nemohou.

Nesmíme zapomenout ani na relativně vysokou cenu přístroje – okolo 60,000-70,000 Kč. Je sice pravdou, že nemocnice tyto přístroje vlastní a mohou je půjčit, není jich však k dispozici až tak velké množství, a proto jejich využití schvaluje zdravotní pojišťovna. Jako důležitou podmínku jejich zapůjčení musí pacient splňovat jistá kritéria a obvykle musí úspěšně projít tzv. kyslíkovým testem. Ten prokáže, že mu inhalace kyslíku opravdu pomáhá a přitom neškodí.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů