Chromozomy jsou struktury nacházející se v lidské buňce v jádře, jde o kondenzované útvary tvořené DNA a histony. Každý chromozom je složen ze dvou chromatid, které jsou v kontaktu v oblasti centromery. Zdravé buňky lidského těla s výjimkou zralých pohlavních buněk mají celkem 23 párů chromozomů, z toho 22 párů jsou tzv. autozomy a zbývající pár jsou pohlavní chromozomy gonozomy (chromozom X a chromozom Y). Soubor všech chromozomů v buňce označujeme jako karyotyp. Hlavní funkcí chromozomů je uchování genetické informace a její předání potomstvu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů