Buněčný cyklus je období mezi vznikem buňky a jejím buněčným dělením. Cyklus má více fází. Začíná G1 fází, poté přechází do S fáze, následně do G2 fáze a je zakončen M fází (mitóza). Fáze vyskytující se mezi dvěma mitózami (tj. G1 + S +G2) se dohromady označuje jako interfáze. Řada buněk nicméně buněčný cyklus nedokončuje a z G1 fáze přechází do klidové G0 fáze. Správná regulace buněčného cyklus v pozitivním i negativním smyslu je pro mnohobuněčný organizmus naprosto zásadní.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů