Euchromatin je podtyp chromatinu (základní stavební hmota chromozomů), který není kondenzovaný. Zjednodušeně řekněme, že s euchromatinem se pracuje a jeho úseky mohou podléhat transkripci. Kondenzovaný chromatin se označuje jako heterochromatin.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů