Euchromatin je podtyp chromatinu (základní stavební hmota chromozomů), který není kondenzovaný. Zjednodušeně řekněme, že s euchromatinem se pracuje a jeho úseky mohou podléhat transkripci. Kondenzovaný chromatin se označuje jako heterochromatin.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů