Endoplazmatické retikulum je velká buněčná organela poměrně složité struktury. Je lokalizována v cytoplazmě v blízkosti buněčného jádra a Golgiho komplexu.

 

Stavba endoplazmatického retikula

Endoplazmatické retikulum (ER) je struktura tvořená membránami uspořádanými do četných vzájemně propojených váčků, kanálků a cisteren. Endoplazmatické retikulum mívá v konkrétní buňce dvě základní podoby – drsné ER obsahující na svém povrchu ribozomy a hladké ER bez ribozomů.

 

Funkce endoplazmatického retikula

Na drsném ER dochází díky přítomnosti ribozomů k syntéze bílkovin. Na hladkém ER dochází k detoxikaci některých škodlivin, k syntéze lipidů, fosfolipidů a sfingomyelinů, k syntéze cholesterolu a syntéze odvozených steroidů.

Kromě tvorby proteinů je ER schopné tyto proteiny „zabalit“ do vezikul, ve kterých mohou být transportovány po buňce. Obvykle jsou transportovány k dalším úpravám do Golgiho komplexu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů