Endoplazmatické retikulum (ER) je důležitá buněčná organela, která se skládá z řady vzájemně propojených trubic, váčků a cisteren. Endoplazmatické retikulum rozlišujeme na hladké a drsné, drsné má na svém povrchu celou řadu ribozomů, kde dochází k procesu translace (převedení genetické informace z mRNA do struktury vznikajících bílkovin). Kromě toho je ER schopné upravovat vzniklé bílkoviny, rozložit jejich chybně vytvořené molekuly, skladovat různé látky (například) a zneškodnit řadu toxických sloučenin.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů