Akutní zánět slinivky břišní neboli akutní pankreatitida je velmi závažný stav patřící do skupiny náhlých příhod břišních, který může skončit smrtí nebo může způsobit vážné dlouhodobé komplikace. Vzhledem k tomu, že akutnímu zánětu slinivky lze do jisté míry předejít určitým životním stylem, je vhodné si k tomuto problému říci něco blíže.

Slinivka břišní neboli pankreas je žláza, která se nachází v našem břiše. Anatomicky má velmi úzký vztah k tenkému střevu a ke žlučovým cestám. Slinivka má dvě hlavní funkce. Některé její buňky tvoří a do krve vypouští významné hormony, jako je například inzulin, které jsou důležité pro náš metabolismus. Nás však nyní bude zajímat spíše trávicí funkce pankreatu. Většina buněk slinivky totiž vytváří šťávu bohatou na trávící enzymy (amyláza, lipáza, trypsin, chymotrypsin), které umožňují ve střevě trávit tuky, bílkoviny i cukry. Trávicí šťáva se ze slinivky dostává trubicovitým vývodem do tenkého střeva. Ještě před vstupem do střeva se ovšem napojuje na žlučové cesty a žluč s trávícími šťávami pankreatu tak vtékají do střeva společně. Pro trávení to má velký význam, protože trávicí enzymy ve slinivce se tvoří v neaktivní formě a aktivují se až po styku se žlučí. Tuhle informaci si zapamatujme na později.Příčiny: Příčiny vzniku akutního zánětu slinivky břišní jsou různé a někdy pravý důvod ani nelze zjistit. Mezi nejčastější patří:

 

1. Žlučové kameny – Jsou asi nejčastějším důvodem pro vznik akutního zánětu slinivky. Jde o to, že kámen ze žlučníku může přejít do žlučovodu a ucpat společný vývod žlučovodu a slinivky. V tom případě nemůže do střeva odtéci ani žluč ani trávicí šťávy ze slinivky. Obě tekutiny se začnou mísit před žlučovým kamenem a to vede k aktivaci trávicích šťáv slinivky. Hromadící se tekutina plná zaktivovaných enzymů může vtéct zpátky do slinivky a začít ji trávit. Slinivka tedy v podstatě začne trávit sama sebe a vznikne akutní pankreatitida.

Schéma zablokování vývodu žlučových cest a slinivky kamenem

 

2. Alkohol – Vznik akutní pankreatitidy může způsobit náhlý alkoholový exces, tedy pokud někdo nárazově vypije příliš velké množství alkoholu. Toto množství je samozřejmě pro každého člověka individuální. Mnozí odborníci nicméně tvrdí, že podobný alkoholem vyvolaný záchvat akutního zánětu slinivky je možný pouze u alkoholiků, kteří mají slinivku alkoholem dlouhodobě poškozenou.

 

3. Poranění slinivky při úrazu břicha – K zánětu slinivky může dojít při tupých úrazech břicha. Je to například nehoda na kole, při níž člověk narazí břichem na řídítka.

 

4. Vysoká hladina tuků v krvi – Někdy může vést k zánětu slinivky břišní (samozřejmě, že ne u každého člověka), ale mechanismus mě osobně není příliš jasný.

 

5. Vysoká hladina vápníku v krvi – Přesný mechanismus vzniku akutního zánětu slinivky není opět přesně znám, ale souvislost tu je. Hladina vápníku v krvi, která je schopná způsobit pankreatitidu, se vyskytuje například u primární hyperparatyreózy.

 

6. Některé léky - Existuje celá řada léčiv (např. kortikoidy), které mohou vyvolat akutní záchvat slinivky břišní. Většinou jde nicméně o raritní situace.

 

7. Příušnice – Virus způsobující příušnice napadá především slinné žlázy, ale může napadnout i buňky slinivky břišní.

 

8. Žaludeční vředy – Dlouhodobě neléčený žaludeční vřed může prorůst stěnou žaludku do okolí. Anatomicky jsou slinivka a žaludek v těsném kontaktu, vřed může prorůst do slinivky a způsobit v ní akutní zánět.

 

9. ERCP – Toto vyšetření provedené z různých důvodů (například pro problémy se žlučovými cestami) tkáň slinivky nechtěně podráždit a odstartovat záchvat pankreatitidy. Paradoxně je však za jistých okolností ERCP i jednou z možností léčby u zánětu slinivky. ERCP je zkratka pro složitý název Endoskopická Retrográdní Cholangio- Pankreatikografie. Spočívá jednoduše v tom, že se ústy přes jícen a žaludek zasune do tenkého střeva hadicový přístroj s kamerou. V tenkém střevě pomocí obrazu kamery na endoskopu lékař najde vývod pankreatu a žlučovodu do střeva a do tohoto vývodu zasune endoskopem speciální tenký vodič. Tento vodič pak jednoduše řečeno může vypustit do žlučových cest a do slinivky kontrastní látku pro jejich znázornění, nebo může odstranit žlučové kameny ze žlučovodu.  

 

Projevy: Projevy akutní pankreatitidy bývají dramatické. Klasickým příznakem je prudká bolest břicha v oblasti nadbřišku šířící se v pásu do boků, ztuhnutí břišní stěny, nevolnost a zvracení. Alespoň na krátkou dobu způsobí bolest zástavu střevní peristaltiky (pohybů střev) za rozvoje tzv. neurogenního paralytického ileu. U vážnějších případů vznikne při zánětu slinivky těžký šokový stav, kdy se vlivem zánětlivého procesu zvýší propustnost cév a krevní tekutina se začne dostávat mimo cévy do okolí slinivky a do dutiny břišní. Nedostatek tekutiny v cévách se projeví snížením krevního tlaku, zrychlením srdeční činnosti, zrychlením dýchání, zblednutím, zástavou odtoku moči, poruchami vědomí a v konečné fázi selháním krevního oběhu a smrtí.

Komplikací zánětu může být vznik nekróz (oblastí mrtvých buněk) ve slinivce nebo proniknutí bakterií do poškozené slinivky a vznik nebezpečné infekce. Oba stavy jsou život ohrožující.

Dlouhodobější komplikací opakovaných záchvatů akutní pankreatitidy (pokud ji pacient přežije) může být postupné zhoršování funkcí slinivky břišní způsobené postupným odumíráním jejích buněk. Tělo tak začne mít nedostatek trávicích enzymů a přestane účinně trávit potravu. To se projeví objemnými mastnými stolicemi plnými nenatráveného tuku a hubnutím. Tento stav se označuje jako chronický zánět slinivky břišní (chronická pankreatitida). Při zničení většiny buněk slinivky poklesne i tvorba inzulinu a vzniká stav obdobný cukrovce 1. typu. Chronický zánět slinivky břišní je diskutovaný rizikový faktor pro vznik rakoviny slinivky břišní.

 

Diagnostika: Podezření na akutní zánět slinivky může mít lékař při prudkých bolestech břicha. Zjistí-li se, že pacient má dlouhodobé problémy se žlučovými kameny nebo v nedávné době měl nějaký alkoholový exces, podezření to může zvýšit. Spolehlivěji se lékař o akutní pankreatitidě dozví z krve, kdy jsou zvýšené hladiny některých trávicích enzymů slinivky (amyláza) a obvykle i zvýšení CRP. Pro zobrazení poměrů v oblasti slinivky a žlučových cest lze použít ultrazvuk břicha nebo CT vyšetření.

 

Prevence: Prevence jako vždy vychází z příčin. Riziko vzniku zánětu slinivky břišní lze snížit vhodnou životosprávou s rozumným nebo žádným příjmem alkoholu. Pro zánět slinivky je rizikovější, když člověk pije velmi velké množství alkoholu nárazově a z tohoto hlediska by se právě těmto excesům v pití měl vyvarovat. Na druhou stranu si ale neodpustím varování před dlouhodobým (nenárazovým) příjmem alkoholu. Ten sice nevede k akutní pankreatitidě, ale může z něj vzniknout nebezpečná cirhóza jater.

Pokud se při pravidelném vyšetření krve u praktického lékaře nalezne zvýšená hodnota tuků, měl by se tento stav řešit. Stejně tak je vhodné léčit žaludeční vředy a to nejen pro možnost vzniku akutní pankreatitidy, ale i pro jejich ostatní komplikace.

 

Léčba: Pacient s akutní pankreatitidou musí být hospitalizován v nemocnici. Nesmí přijímat potravu ústy (to ostatně většinou ani nechce), dostává léky proti bolesti a velké množství tekutin do žíly. Výživa se mu buďto podává hadičkou zavedenou nosem až do tenkého střeva (enterální výživa) nebo jako speciální výživa přímo do žíly (parenterální výživa). Kdyby totiž člověk přijímal potravu ústy, způsobilo by to zvýšení tvorby trávicích šťáv ve slinivce a zhoršilo stav nemocného. V případě těžkého průběhu a vzniku nekróz nastupují chirurgové, kteří provedou operaci slinivky a odstraňují její odumřelé části, v moderní době je nicméně snaha se operaci co nejvíce vyhnout. Úmrtnost těžké akutní pankreatitidy je přes všechnu péči velmi vysoká.

V některých případech se na léčbě podílí i internista – gastroenterolog s ERCP. Tato léčebná a diagnostická metoda se uplatní u pankreatitidy, pokud je potřeba odstranit žlučový kámen ucpávající společný vývod žlučových cest a slinivky břišní.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.msdmanuals.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů