Nález krve (červených krvinek) v moči se nazývá také jako hematurie a je to podle mě ještě varovnější příznak než je krev ve stolici. Může se totiž vyskytovat u mnoha vážných nemocí, zatímco krev ve stolici bývá nejčastěji spojena s prakticky neškodnými hemoroidy. Je důležité si o krvi v moči říci něco více.

Krev v moči může vzniknout průnikem krve do moči v jakémkoliv úseku močových cest. Tyto cesty začínají v ledvině. V ledvině je obrovské množství glomerulů, což jsou klubíčka cév, v nichž se filtruje krev do kanálků v ledvině. Přes tento filtr proniká jen minimální množství červených krvinek. Filtrací v glomerulu vzniká primární moč, která pak protéká kanálky v ledvině a drtivá většina této tekutiny se skrze stěny kanálků vstřebá zpět do krevního oběhu. Zbytek (asi 1,5 litru za den) se nevstřebá a doteče do dutého prostoru ledvinné pánvičky. Odtud teče do močovodu, který vyústí do močového měchýře. Z močového měchýře pak moč odtéká močovou trubicí.

Močová soustava ženy a muže - schéma

 

Příčiny:

1. Snížená srážlivost krve – Snížená srážlivost krve může být vrozená, jako je tomu například u hemofilie, Von Willebrandovy choroby a u dalších chorob. Mnohem častější je však získaná snížená krevní srážlivost, klasicky po některých lécích „ředících krev“, jako je např. WarfarinPradaxa, Xarelto a Eliquis. Ovšem i nesteroidní antirevmatika svými účinky způsobují sníženou srážlivost krve, protože svým účinkem narušují činnost krevních destiček. Jakékoliv příčiny sníženého srážení krve mohou vést k častějšímu krvácení do kterékoliv části močových cest. Tento problém se u vrozených stavů řeší nápravou krevního srážení podáváním nejrůznějších chybějících nebo defektních součástí srážecího systému krve. Je-li porucha srážení způsobena léky, lze teoreticky snížit jejich dávky nebo léky vysadit. To ovšem jen za předpokladu, že je to z hlediska celkového zdravotního stavu pacienta možné. Pacient by si nikdy neměl měnit předepsané dávky těchto léků sám bez konzultace s lékařem!

 

2. Glomerulonefritidy – Jedná se o pestré spektrum nemocí, které postihují glomerulyledvinách. V drtivé většině jsou způsobeny poruchami imunitního systému, kdy jeho elementy jednoduše řečeno poškozují glomeruly a narušují jejich funkci. Poškozenými glomeruly pak do moči proniká více červených krvinek. Příkladem je nemoc známá jako IgA nefropatie. Poškození ledvin u glomerulonefritid s nálezem krve v moči a dalšími příznaky se označuje jako nefritický syndrom.

 

3. Rakovina ledviny – Krev v moči může být po dlouhou dobu jediným příznakem této rakoviny. Je to jeden z důvodů, proč by se měla jakákoliv krev v moči hlásit lékaři. Více o rakovině ledviny najdete v příslušném článku. Zde jen zdůrazňuji, že hematurie nebývá v tomto případě doprovázena dalšími příznaky (teplota, bolesti při močení atd.).

 

4. Močové kameny – Močové kameny mohou při svém průchodu močovými cestami poranit jejich stěny a to může způsobit krvácení do moče. Pokud přitom kámen prochází obtížně, vznikne kromě krve v moči velmi bolestivý stav nazývaný ledvinová kolika (prudká záchvatovitá bolest břicha často vystřelující do třísla a někdy až do varlete u mužů nebo do stydkých pysků u žen).

 

5. Močové infekce – Infekce se mohou projevovat nálezem krve v moči. U infekcí dolních cest močových (močový měchýř a níže) můžeme kromě krve v moči nacházet i pálivé a řezavé bolesti při močení a častější močení. Infekce ledvin se často projevují jako vážné stavy s vysokou teplotou a mohou skončit i smrtí. Jako u nás vzácnou ale celosvětově častou parazitární infekci způsobující krev v moči bych jmenoval schistosomózu (způsobená v tomto případě krevničkou močovou ze skupiny schistosom).

 

6. Rakovina močového měchýře – Tato rakovina se podobně jako rakovina ledviny může projevovat po dlouhou dobu „jen“ občasným nálezem krve v moči a je to další důvod, proč bychom neměli tento příznak podceňovat. Tato hematurie nebývá spojena s dalšími příznaky.

 

7. Rakovina prostaty - Rakovina prostaty je dalším důvodem, proč krev moči nepodceňovat. Vyskytne-li se krev v moči u staršího muže a je doprovázena příznaky poruchy odtoku moči (časté močení, pocit nevyprázdnění, tenký přerušovaný proud moči), je to důvod k návštěvě lékaře.

 

8. Poranění močových cest – Poranění jakékoliv části močových cest při nehodách, ale i při urologických výkonech a cévkování může být (a ve velké většině případů také je) provázeno větším či menším krvácením do moče.

 

9. Červená moč bez přítomnosti krve – Moč může být červená i u užití některých léků (v infekčním lékařství nám zdůrazňovali lék Pyrvinium proti roupům).

 

10. Gynekologická krev - Odebírá-li lékař vzorek moči od ženy během menstruace, nebo při jiném krvácení z gynekologických cest, může malé množství krve „znečistit“ vzorek moči a tím lékaře zmýlit.

 

Projevy: Hematurii rozdělujeme na mikrohematurii (neviditelná prostým okem a zjištěná pouze chemickým vyšetřením moče) a makrohematurii. Makrohematurie je krev v moči viditelná prostým okem. Na urologii nám řekli zajímavý fakt, že okem viditelné zbarvení moči vznikne při koncentraci 1 mililitru krve v 1 litru moči a vyšší. Mohou a nemusí se vyskytovat další příznaky podle vyvolávající příčiny výskytu krve v moči. Dodávám a opakuji, že velmi varovná je hematurie u starších lidí, která není spojena s žádnými dalšími příznaky (vyšší riziko nádorů). Hematurie spojená s bolestí bývá obvykle spojena s infekcí močových cest a s močovými kameny.

 

Diagnostika: Při podezření na krev v moči je nutné navštívit lékaře. Ten pak pomocí speciálního laboratorního papírku ponořeného do moče může zjistit přítomnost krve nebo krevního barviva. Pod mikroskopem lze vyšetřit krevní sediment (krev se odstředí, tekutá část odlije a vzorek ze zbytku se dá na sklíčko a pozoruje pod mikroskopem). Nacházejí-li se v zorném poli v průměru více než dvě červené krvinky, jedná se o pozitivní nález krve v moči. Pomocí speciálního vyšetření zvaného „fázový kontrast“ rozlišíme, zda se jedná o červené krvinky, které pronikly glomerulem nebo zda pocházejí až z dolnějších částí močových cest. Většinu těchto vyšetření jsem popsal v textu o vyšetření moči.

Další vyšetření spočívají ve vyšetření srážlivosti krve, v ultrazvuku břicha (vyloučení nádorů), rentgenu břicha a pánve (močové kámeny), bakteriologickém vyšetření moči (infekce) a případně endoskopickými metodami. Klasickou endoskopickou metodou je cystoskopie, kdy se tenká trubička přenášející obraz zavede močovou trubicí do močového měchýře, jehož vnitřek pak vidíme na obrazovce (velmi dobré u nádorů močového měchýře). Dle výsledků těchto vyšetření lze pak provádět vyšetření další – CT vyšetření, vyšetření nukleární medicíny a tak podobně. To je však již zbytečně složité.

 

Léčba: Léčba se provádí dle zjištěné příčiny.

 

Závěr: Nález krve v moči, ať již viditelné pouhým okem, či jako okem nezjistitelný náhodný nález při vyšetření moči z jakékoliv příčiny se nesmí podceňovat – a to zejména, není-li provázena žádnými jinými příznaky. Je zde mnoho velmi vážných chorob (nádory, některé glomerulonefritidy), které je nutné diagnostikovat a léčit co nejdříve. Strach z rakoviny není z tohoto hlediska racionální, protože při včasném nálezu ji lze mnohdy vyřešit relativně snadnými zákroky a to bez jakýchkoliv dalších následků.

Jednou jsem ještě za studií mluvil s velmi sympatickou a vitální paní, která si sama zjistila krev v moči a ihned šla za lékařem. Byl jí sice zjištěn pokročilejší nádor v jisté části močových cest (nebudu udávat žádné podrobnosti), takže byla nutná větší operace, nicméně se problém zřejmě podařilo úspěšně zvládnout. Rozhodně bych jí to alespoň přál. Kdyby krev v moči ignorovala, mohlo to celé dopadnout jinak a jistě mnohem hůř. Vezměme si z toho příklad a krev v moči nikdy nepodceňujme.

 

Zdroje:
https://www.mayoclinic.org
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com
https://zdravi.euro.cz

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů