Zuby jsou důležitou součástí dutiny ústní. U zdravého dospělého člověka najdeme celkem 32 zubů (16 v horní a 16 v dolní čelisti) – na každé straně vždy 2 řezáky, 1 špičák, 2 třenové zuby a 3 stoličky.

  • Řezáky – dentes incisivi – v dutině ústní jsou mediálně, mají jeden kořen

  • Špičáky – dentes canini – korunka vytváří charakteristický hrot, mají jeden kořen

  • Třenové zuby – dentes premolares - mají jeden kořen, který ale bývá zdvojený

  • Stoličky – dentes molares – mají 2-3 kořeny

 

Stavba zubu

Jednotlivé zuby se sice liší svým tvarem, ale v zásadě je jejich stavba obdobná. Na zubu rozlišujeme tři základní části - korunka, krček a kořen. Každý zub je v čelisti uložen v kostěném lůžku známém jako alveolus. Kořen je uvnitř alveolu, krček je v těsném kontaktu s dásní a korunka ční do dutiny ústní.

Hlavní hmota zubu je tvořená tvrdou sloučeninou známou jako zubovina (dentin). Dentin je tvořen buňkami známými jako odontoblasty, má velký podíl anorganických složek a je velice tvrdý. Na povrchu korunky se ovšem vyskytuje ještě tvrdší tkáň označovaná jako sklovina (enamelum). Na povrchu kořene a krčku zubu se vyskytuje vrstva tzv. cementu, který svým složením do značné míry odpovídá kosti. Uvnitř zubu se ve dřeňové dutině nachází vazivová dřeň (pulpa) obsahující cévy a nervová vlákna. Na jejím obvodu se nachází již výše zmíněné odontoblasty tvořící dentin. Ze dřeňové dutiny vystupuje do kořene tenký kanálek, kterým do dřeně vstupují cévy a nervy. U zubů s více kořeny je kanálků více. V alveolu je zub pevně ukotven vazivovou tkání známou jako ozubice (periodont), v níž se vyskytuje celá řada pevných vazivových vláken.

 

Cévní a nervové zásobení

Tepenná krev přitéká do zubů větvemi arteria maxillaris. Žilní krev ze zubů odtéká do stranově příslušné vena maxillaris a tudy do vena retromandibularis.

Zuby jsou senzitivně inervovány z nervus trigeminus. Zuby horní čelisti jsou inervovány z vláken druhé větve nervus trigeminus (nervus maxillaris) a zuby z dolní čelisti ze třetí větve nervus trigeminus (nervus mandibularis).

 

Funkce zubů

Zuby slouží k mechanickému rozmělňování potravy, což usnadňuje její další mechanické i chemické trávení. Kromě toho přítomnost zubů umožňuje správnou artikulaci.

 

Proč je to důležité?

Zuby mohou být postiženy některými chorobami (zubní kazy, paradontóza aj.), ale nechci fušovat zubařům do jejich práce. Lékaři ostatních odborností se o choroby zubů zajímají spíše okrajově, ale neměli by je opomíjet.

  • Při zubních zákrocích se u člověka dosti často významně zvyšuje bakteriemie, proto by před nimi měli být profylakticky zajištěni antibiotiky lidé s vyšším rizikem rozvoje infekční endokarditidy.

  • U nejasné leukocytózy, elevace CRP a-nebo u krční lymfadenopatie je nutné vždy myslet i na zánětlivé onemocnění zubu a indikovat zubní vyšetření. Pacient nemusí udávat žádnou bolest, nebo jiné zubní potíže!

  • Silné bolesti zubů logicky doprovází neuralgii trigeminu.

  • Vznik mezer mezi zuby s vyšší kazivostí může být jedním z příznaků rozvoje akromegalie.

  • Vypadávání trvalých zubů bylo typickým příznakem kurdějí, protože deficit vitaminu C narušil vazivový závěsný aparát zubu. Více najdete v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů