Infekční endokarditida je postižení vnitřní vrstvy srdce infekčním procesem. Tato vrstva (endokard) tvoří jako tenká blána výstelku srdečních síní, komor a chlopní. Infekci chlopní nejčastěji způsobují bakterie (a já budu pojednávat právě o nich), vzácněji se může jednat i o onemocnění plísňová. Nejčastějšími bakteriemi způsobující toto onemocnění jsou streptokoky a stafylokoky.

 

 

Příčiny: Dochází ke kombinaci mnoha rizikových faktorů, které se vzájemně potencují a zvyšují celkové riziko vzniku infekční endokarditidy:

 

1. Přítomnost bakterií v krvi: Je to logické - aby mohl vzniknout patologický proces ve výstelce srdečních dutin, musí se tam infekce nějak dostat. A jak se tam dostane? Nejsnadněji krví, která srdcem protéká. Musíme se oprostit od představy, že v krvi žádné bakterie nemohou být. Ukázalo se totiž, že při mnoha běžných denních činnostech se bakterie do krve dostávají ve zvýšené míře (např. při čištění zubů!, při odchodu stolice apod.), stejně tak je to u řady lékařských výkonů. Náš imunitní systém však tyto nezvané hosty v drtivé většině poměrně rychle zlikviduje, než stačí způsobit nějaké škody.
 

Větší riziko průniku bakterií do krve mají samozřejmě lidé se sníženou imunitou a lidé, jejichž krevní oběh se často dostává do kontaktu s okolním prostředím. Jsou to např. pacienti se zavedenými žilními kanylami, dialyzovaní pacienti a zejména nitrožilní narkomani. Při každé injekční aplikaci drogy se zvláště při nedokonalé hygieně dostane do krve pěkná nálož bakterií.

 

2. Narušení endokardu a nemoci chlopní: Narušení endokardu (tj. blány vystýlající srdeční dutiny a kryjící chlopně) má spoustu příčin. Může to být patologickým prouděním krve u vrozených srdečních vad, vrozené chlopenní vady, přítomnost umělých chlopní po kardiochirurgických zákrocích apod. V místě poškození endokardu se může začít vytvářet nástěnná krevní sraženina tvořená fibrinem a krevními destičkami. Tato sraženina je vhodným místem pro život bakterií.

 

Když se dohromady spojí bod 1. a bod 2., riziko vzniku  infekční endokarditidy se prudce zvyšuje. Bakterie pronikají do krve a než je imunitní systém stačí vyslídit a uštvat, naleznou bakterie v srdečních dutinách nebo na chlopních onu krevní sraženinu a kolonizují ji - takto osídlené sraženině se říká infekční vegetace. Na takhle poloukryté bakterie už imunitní systém moc účinně nemůže a bakterie se ve vegetaci začnou vesele množit.

 

Komplikace spočívají částečně v tom, že vegetace mohou narůstat a zužovat výtokové prostory v srdci nebo může infekční proces lidově řečeno chlopně nahlodat a tyto pak přestanou těsnit. Oboje vede k  často náhlému zhoršení funkce srdce. Kromě toho se mohou jednotlivé kusy vegetací odlamovat a putovat krví do vzdálených orgánů, kde ucpávají malé cévy a navíc se mohou stát zdroji další infekce, těmto infikovaným úlomkům vegetací se říká infekční emboly.

 

Pozn: Nemyslete si, že výše uvedené platí stoprocentně. Infekční endokarditida může vzniknou i v předtím zcela zdravém srdci, ačkoliv to není tak časté.
 

Infekcni endokarditida - schema
Postižení srdeční chlopně u infekční endokarditidy - schéma

 

 

Projevy: Projevy nemoci jsou pestré a dají se odvodit z výše uvedených příčin. Bývají chronické, ale může dojít i k velmi závažným projevům akutním.

 

Teploty, únava, nechutenství a noční pocení jsou klasické neurčité projevy infekční endokarditidy. Příznaky jsou důsledkem toho, že v krevním oběhu se dlouhodobě nachází bakterie, které imunitní systém nedokáže zcela zničit. Srdeční selhávání u infekční endokarditidy může vzniknout poměrně náhle a bývá důsledkem poškození chlopní infekčním procesem. Typickým projevem může být náhlá dušnost, zvětšená náplň krčních žil, bolestivé zvětšení jater naplněných krví, poruchy vědomí a někdy i smrt.
 

Nelze opomenout ani příznaky spojené se vznikem a šířením infekčních embolů. Tyto emboly mohou ucpávat cévy a rozšiřovat infekci do mnoha orgánů. Často jsou postiženy ledviny a mozek (u mozku může vzniknout klasická ischemická mozková mrtvice). Septické emboly, se mohou dostat i do malých cévek na končetinách. Na dlaních a ploskách tak vznikají drobná zarudlá ložiska známá jako Janewayovy léze a na prstech drobná ložiska v nehtových lůžkách známá jako třískové hemoragie.

 

 

Diagnostika: Kromě výskytu výše uvedených projevů lze někdy při infekční endokarditidě při poslechu fonendoskopem uslyšet šelest na srdci. Důležitým vyšetřením je ECHO srdce (ultrazvuk srdce). Jako každý ultrazvuk je i ECHO naprosto nebolestivé, pouze se sondou natřenou chladivým gelem přejíždí po hrudníku. Na obrazovce uvidí lékař ony vegetace, které velmi často povlávají na pohybujících se srdečních chlopních. Přesnější alternativou je pak jícnové ECHO, kdy se ultrazvuková sonda zavádí do jícnu. Cenné může být i mikrobiologické vyšetření vzorku žilní krve (tzv. hemokultura). ECHO nám sice řekne, že na srdci je vegetace, ale hemokultura nám může říci, o jakou bakterii se jedná a na jaké antibiotikum je citlivá.

 

 

Prevence: Prevence spočívá v preventivním podání antibiotik před lékařskými výkony, které by mohly způsobit průnik bakterií do krevního oběhu. Zejména se jedná o zubařské výkony, ale patří sem i odstranění mandlí, cévkování močového měchýře a mnoho dalších. Clona antibiotika pomůže zlikvidovat bakterie dříve než stihnou vytvořit infekční vegetace. Jistě si většina z vás všimla, že před vrtáním nebo trháním zubů žádná taková antibiotika nedostali. A je to opravdu tak, prevence infekční endokarditidy se provádí pouze u těch lidí, kteří mají zvýšené riziko jejího vzniku. Patří sem mimo jiné:

           

1. lidé, kteří mají vrozené srdeční vady
2. lidé s některými poruchami chlopní

3. lidé s umělými chlopněmi

4. lidé dialyzovaní

5. lidé, kteří již v minulosti infekční endokarditidu prodělali

 

Celou problematiku jsem ve výše uvedeném textu jistě nepojmul, ale to už je jako vždy otázka pro lékaře kompetentní tuto chorobu léčit. Chtěl jsem jen naznačit, jak se prevence provádí, kdy se provádí a zejména proč se provádí.

 

 

Léčba: Endokarditida je nebezpečné onemocnění a je nutné ji léčit v nemocnici vysokými dávkami nitrožilních antibiotik podávaných po několik týdnů. Pokud je infekční vegetace příliš rozsáhlá, či působí-li akutní komplikace, je na místě kardiochirurgický výkon, který vegetaci odstraní. Při těžkém poškození chlopní se někdy společně s vegetací odstraní i napadená chlopeň a nahradí se chlopní umělou. Úmrtnost neléčené infekční endokarditidy je pochopitelně vysoká.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů