Brugada syndrom (Syndrom bratří Brugadů) je vzácná vrozená vada, která může být nalezena na EKG u mladého pacienta. Je způsobena mutací některého iontového kanálu v buňkách srdečního svalu. Na EKG může mít více podob (většinou se udávají 3 typy), některé jsou však tak nenápadné, že je ani lékař nekardiolog nejspíše nedokáže určit. Uvedl bych zde alespoň nejvýraznější typ, který poznat můžeme – maximum změn je ve svodech V1-V3, uvidíme zde lehce bizarní nález rSr se sedlovitou elevací ST a negativní vlnou T.

Brugada syndrom - rSr se sedlovitým ST a negativní vlnou T je vidět ve svodech V1 a V2 (Zdroj)

 

Nález je velmi varovný u pacienta po synkopě! Podezření na Brugada syndrom musí být následováno konzultací kardiologa a eventuálně zajištění dalšího vyšetření na specializovaném pracovišti. Je-li syndrom potvrzen, řeší se implantací ICD, neboť zvyšuje riziko vzniku fibrilace komor a náhlé smrti.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů