Hypertrofická kardiomyopatie je onemocnění srdce, které se řadí do skupiny tzv. kardiomyopatií. Může být nebezpečná, svého nositele může ohrozit narušením pumpovací funkce srdce, nebo vyvolat nebezpečné poruchy rytmu.

 

Příčiny: Příčina vzniku nemoci není zcela jasně vysvětlená, svou roli hraje dědičnost a jistý genetický předpoklad a pak také změny v prokrvení srdečního svalu. Všechny tyto faktory pak vedou ke zbytnění a zmohutnění srdeční svaloviny.

Hypertrofie myokardu
Zde vidíme podstatu hypertrofie myokardu.
 

 

Projevy: Dochází ke zmohutnění srdeční svaloviny a přepážky oddělující srdeční komory. To vede ke zvětšení srdce. Srdeční sval je sice schopen se dobře stahovat, nicméně může časem začít klást příliš velký odpor protékající krvi. Porucha bývá poměrně dlouho bezpříznaková, v nemocné svalovině ovšem mohou vznikat různé poruchy rytmu včetně smrtelně nebezpečné fibrilace komor. Z toho důvodu je hypertrofická kardiomyopatie přímo spojená s rizikem náhlé srdeční smrti. S postupem času se u nemocných objevují příznaky srdečního selhávání jako je námahová dušnost, únava, nevýkonnost a motání hlavy. Někteří nemocní si stěžují na bušení srdce a bolesti na hrudi charakteru anginy pectoris.

 

Diagnostika: Důležité je s pacientem promluvit o jeho obtížích a fyzikálně ho vyšetřit poslechem hrudníku – zhoršený průtok krve může vyvolat poslechový šelest. Na EKG můžeme vidět některé známky přetížení srdečních komor (a některé další nenormální nálezy), na rentgenu plic uvidíme zvětšený srdeční sval a nejlepší výsledky nám dá ECHO srdce. Provedeme-li koronarografii, měli bychom najít relativně zdravé věnčité tepny.

 

Léčba: Z léků se podávají medikamenty chránící srdeční sval a snižující riziko vzniku poruch rytmu jako jsou beta-blokátory nebo blokátory vápníkových kanálů. Preventivně se podávají léky proti poruchám rytmu (antiarytmika) nebo se nemocným implantuje přístroj zvaný ICD [Ajsídí]. ICD je něco jako vylepšený kardiostimulátor. Krabička ICD se implantuje do podkoží hrudníku a vedou z ní elektrody do srdce. ICD snímá srdeční rytmus a pokud zjistí vznik závažné poruchy rytmu, vyšle silný elektrický signál – „elektrošok“ (pro pacienta značně nepříjemný) a tím způsobí návrat normálního rytmu.

 

Výrazně zvětšená přepážka mezi komorami blokující tok krve se u nemocných může zmenšit prostředky moderní cévní medicíny (odborně tzv. perkutánní septální ablace) nebo klasickým kardiochirurgickým zákrokem.


Zdroje
http://www.heart.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů