Komorová tachykardie je velmi nebezpečná porucha rytmu, která svého nositele přímo ohrožuje na životě a většinou vyžaduje okamžitý lékařský zásah.

 

Příčiny

Komorová tachykardie vzniká podobně jako ostatní arytmie v důsledku poruchy vzniku elektrických vzruchů v srdci. Příčinou může být (známá nebo dosud němá) ischemická choroba srdeční včetně infarktu myokardu, některé kardiomyopatie (např. hypertrofická KMP a arytmogenní dysplazie pravé komory), poruchy vnitřního prostředí (zejména odchylky koncentrace iontů v krvi) a určité léky. Zmínit lze i některé vrozené stavy, jako je např. CPVT. V mnoha případech nicméně nemusí být přesná příčina vůbec zjištěná. Mnohdy se stane, že se kráká epizoda komorové tachykardie objeví při některých zátěžových vyšetřeních jako je například zátěžová ergometrie.

 

 

Projevy

Komorová tachykardie způsobí velmi rychlé stahy komor, při kterých srdce nedokáže plnit svou funkci pumpy. Krátkodobé běhy komorové tachykardie, které trvají třeba jen několik sekund nemusí být vůbec vnímané, nebo se projevují bušením srdce a celkově nepříjemným stavem slabosti a nevolnosti. Pokud komorová tachykardie trvá déle, ztrácí obvykle postižený vědomí a bez pomoci do několika minut umírá - stav označujeme jako náhlou srdeční smrt. Komorová tachykardie má navíc nepříjemnou vlastnost přecházet do ještě nebezpečnější fibrilace komor.

 

Pozn 1: Dle času trvání se komorová tachykardie rozlišuje na nesetrvalou (pod 30 vteřin) a setrvalou (nad 30 vteřin).

Pozn 2: Existuje speciální forma komorové tachykardie, která je známá jako Torsade de pointes. Více o ní si přečtěte v příslušném textu.

Pozn 3: Opakující se komorové tachykardie během jednoho dne označujeme jako arytmickou bouři.

 

Diagnostika

Komorovou tachykardii zjistíme z EKG, její vzhled si může prohlédnout zde. Pokud máme prokázáno, že pacient prodělal významnější epizodu komorové tachykardie, měli bychom zvážit elektrofyziologické vyšetření srdce, které může v srdci pomoci najít zdroj vzniku arytmie.
 

 

Léčba

U krátkých zaznamenaných běhů komorové tachykardie je pacient většinou zajištěn preventivní dávkou některého z antiarytmik. V případě zástavy oběhu je nutné postiženého resuscitovat a použít defibrilátor k akutní elektrické kardioverzi s „nahozením“ zdravého rytmu. Prevenci náhlé srdeční smrti u rizikových nemocných lze zajistit pravidelným podáváním některých antiarytmik, nebo implantací ICD, což je přístroj podobný kardiostimulátoru, který dokáže odhalit vznik nebezpečných poruch rytmu a v takovém případě vyslat do srdce elektrický šok s cílem vrátit normální rytmus.
 

Defibrilator - schema
Schéma běžně používaného defibrilátoru

 


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů