Ventrikulus je latinské označení pro několik anatomických struktur.

 

Za prvé můžeme mít na mysli komoru, obvykle máme na mysli komoru srdeční. V srdci nalezneme dvě komory, levou a pravou, které jsou odděleny mezikomorovým (interventrikulárním) septem. Z pravé komory je krev vypuzována do plicního řečiště, z levé komory do aorty.

 

Za druhé můžeme slovo ventrikulus použít pro mozkovou komoru. Mozkové komory jsou celkem čtyři (značíme je římskými číslicemi), jsou vzájemně propojeny a protéká jimi mozkomíšní mok (likvor).

 

Za třetí je ventrikulus možné latinské označení pro žaludek.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů