Každý jistě zná Alzheimerovu chorobu jako nejčastější příčinu demence. Na druhou stranu však nezdravotníci prakticky neznají vaskulární demenci a to je velká chyba. Vaskulární demence se totiž vyskytuje u mnoha starých lidí,vede ke snižování kvality jejich života a k předčasnému úmrtí. Po Alzheimerově chorobě jde bezkonkurenčně o druhou nejčastější příčinu demence.

 

Příčiny: Podstatou poškození mozku jsou v tomto případě cévní příčiny, kdy se kombinují vlivy aterosklerózy se zužováním mozkových tepen a opakovaných četných drobných ischemických mozkových příhod. Důsledkem je nedostatečné prokrvení mozku, které mají vliv na mentální schopnosti a paměť postiženého. Rizikovými faktory je neléčený vysoký tlak, zvýšený cholesterol, kouření a cukrovka. Samozřejmě existuje řada pacientů, u nichž se vaskulární demence kombinuje s Alzheimerovou chorobou.

 

Projevy: U postiženého člověka se postupně začnou projevovat známky demence se sníženým intelektu, poruchami paměti a řeči, změnami osobnosti, poruchami emocí (nadměrná emotivita, sklon k agresivnějšímu chování apod.) a snížením aktivity. Řada postižených začne trpět inkontinencí moči. Prognóza onemocnění není dobrá a vaskulární demence z dlouhodobého hlediska výrazně snižuje přežití nemocného člověka.

 

Diagnostika: Pacient by měl být vyšetřen neurologem nebo psychiatrem, který potvrdí přítomnost demence a určí její tíži rozhovorem a pomocí speciálních dotazníků. Fyzikální vyšetření může být doplněno EEG vyšetřením, CT vyšetřením mozku, magnetickou rezonancí nebo scintigrafií mozku. Zobrazovací metody vyloučí jiné příčiny demence a někdy mohou ukázat zmenšení objemu mozkové tkáně a četné drobné ischemické mozkové mrtvice v mozkové tkáni.

 

Léčba: Nutná je prevence rizikových faktorů aterosklerózy a také podávání malé dávky acetylsalicylové kyseliny (například léky Anopyrin, Godasal, Aspirin), která jakožto slabý protisrážlivý lék snižuje riziko opakování ischemických mozkových mrtvic. Příznaky demence lze léčit pomocí některých léků, jako jsou například inhibitory acetylcholinesterázy, ale jejich efekt je omezený.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů