Skip to main content

Ateroskleróza

Ateroskleróza je složitý děj, který se dá při velkém zjednodušení popsat jako poškozování cév spojené s postupným ukládáním tuku do jejich stěn. Na vzniku tukových aterosklerotických plátů se významně podílí i imunitní systém. Tento proces probíhá dlouhodobě u všech lidí s větší nebo menší závažností a je spojen s mnoha komplikacemi. Hlavním důsledkem je postupné zužování nebo náhlé ucpání cévy. Postižené cévy se v jistém místě začínají zužovat, zhoršuje se tak průtok krve a určité orgány mohou být ohroženy nedostatkem kyslíku (ischemií). Velmi vážnou komplikací aterosklerózy je situace, kdy v místě aterosklerotického zúžení cévy dojde náhle k prasknutí narušené cévní stěny a vytvoření krevní sraženiny (trombu), která najednou cévu úplně ucpe. Pak může dojít k velmi závažnému a nečekanému poškození daného orgánu nedostatkem kyslíku.

 

 

Příčiny: Příčin aterosklerózy je celá řada. Patří k nim rostoucí věk (čím déle žijeme, tím víc se stěny cév opotřebovávají), mužské pohlaví (ženy jsou proti civilizačním chorobám chráněny až do přechodu svými hormony) a genetické předpoklady. U zmínce o pohlaví je vhodné zmínit, že po onom přechodu jsou ženy ohroženy kardiovaskulárními onemocněními více než muži.

 

Kromě výše uvedených existuje řada příčin, které můžeme úspěšně léčit a tím riziko aterosklerózy a jejích komplikací snižovat.

 

1. Vysoká hodnota cholesterolu

2. Vysoký krevní tlak

3. Obezita

4. Cukrovka 1. typu i cukrovka 2. typu

5. Kouření cigaret

 

Schéma průběhu a komplikací aterosklerózy

 

 

Komplikace a projevy: Jak už bylo uvedeno výše, komplikace aterosklerózy souvisí se zužováním nebo náhlým uzávěrem cév a místem, kde se tomuto děje. Tyto komplikace jsou současně i klinickými projevy aterosklerózy. Nejčastěji postižené jsou tyto cévy:

 

1. Tepny koronární vyživující srdce - Dlouhodobým zužováním vzniká ischemická choroba srdeční, která se může projevovat anginou pectoris. Při náhlém uzávěru srdeční tepny vzniká infarkt myokardu.

 

2. Krkavice - Dlouhodobě se při jejich zužování zdánlivě neděje nic, protože mozek vyživují čtyři cévy a zásobení kyslíkem s přehledem zvládnou. Při náhlém uzávěru krkavic sraženinou, případně vmrštěním této sraženiny do mozku však vznikne klasická ischemická cévní mozková příhoda mnohdy s doživotními následky (ochrnutí, ztráta citlivosti části těla, porucha řeči...). Dlouhodobé zužování krkavic a menších mozkových tepen může také způsobit vznik demence.

 

3. Tepny ledvinné - Zúžení ledvinné tepny dlouhodobě dráždí ledvinu sníženým přítokem krve a drážděná ledvina pak svými působky způsobí zvýšení krevního tlaku, který dále zhoršuje aterosklerózu. Jedná se o klasický bludný kruh.

 

4. Tepny na dolních končetinách - Vzniká ischemická choroba dolních končetin. Dlouhodobé zužování cévy způsobí bolestivost v končetině při chůzi. Tato bolest je způsobena nedostatkem kyslíku a při zastavení rychle mizí. Při náhlém uzávěru existuje riziko smrti končetiny a bez včasné lékařské pomoci i riziko následné amputace.

 

5. Aorta - Na aortě může ateroskleróza spolu s vysokým tlakem způsobit oslabení její stěny a vznik výdutě neboli aneurysmatu aorty.

 

6. Oční cévy - Proces aterosklerózy poškozuje cévy sítnice a zvyšuje riziko vzniku degenerace žluté skvrny.

 

7. Menší mozkové cévy - Poškození těchto cév narušuje okysličení mozku a může způsobit pozvolný rozvoj vaskulární demence.

8. Cévy zásobující střeva - Zužování těchto cév odstupujících z břišní aorty způsobuje záchvaty břišní anginy - bolesti břicha při překrvení střev krátce po jídle.

 

 

Diagnostika: Aterosklerózu lékař bude předpokládat u pacienta s projevy aterosklerotických komplikací a u nějž zjistí nakupení rizikových faktorů pomocí různých vyšetření. K těmto vyšetřením lze zařadit např. změření krevního tlaku, zjištění koncentrace cholesterolu a cukru v krvi, zjištění procenta tělesného tuku, vypočítání Body Mass Indexu apod. Klasickým vyšetřením, které přímo aterosklerózu potvrdí je ultrazvuk tepen. Ten velmi dobře ukáže místa tepen zúžená aterosklerotickými pláty.

 

 

Prevence a léčba: Prevence a léčba aterosklerózy vychází z jejích příčin. Těmto příčinám musíme bránit, případně je léčit, prevence a léčba je uvedena v příslušných textech. Abych to pro jistotu zopakoval, tak je nutno zajistit terapii a prevenci vzniku těchto onemocnění: obezita, zvýšený cholesterol, cukrovka 1. typu a cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, kouření cigaret. Základem je dostatek pohybu a zdravá výživa, z léků umí proces aterosklerózy brzdit zejména statiny. Preventivní účinek proti  ateroskleróze mohou mít i přírodní léčiva působící na imunitní systém.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.