Ptačí hrudník je vada hrudníku, kterou odborně označujeme jako pectus carinatum [pektus karinátum]. Ptačí hrudník je vzácnější než vpáčený hrudník (pectus excavatum).

 

Příčiny: Ptačí hrudník se může vyskytovat od narození nebo se objeví až v období dospívání. Častější výskyt je u chlapců, předpokládá se určitý podíl genetické dědičnosti a většinou se nejedná o vážnou poruchu. Vyšší výskyt ptačího hrudníku byl pozorován u vrozených chromozomálních poruch, jako je například Turnerův syndrom a pak také u vrozených poruch pojivové tkáně (Ehlers-Danlosův syndrom, Marfanův syndrom).

 

Projevy: U postiženého jedince dochází k abnormálnímu růstu chrupavek spojujících hrudní kost s žebry a to způsobí vychýlení hrudní kosti vpřed. Výsledkem je deformovaný hrudník vystupující dopředu, který svým tvarem opravdu připomíná hruď ptáka. Porucha má více forem a lehké případy mohou být prakticky bezpříznakové. Těžké formy způsobují kromě kosmetického defektu i obtíže s dýcháním, protože tvar hrudníku omezuje funkci plic. U lidí s ptačím hrudníkem se ve zvýšené míře vyskytuje astma a některé chlopenní vady.

 

Diagnostika: Diagnózu stanoví většinou dětský lékař na základě fyzikálního vyšetření. U těžších forem je jistě vhodné provedení echokardiografie ke zhodnocení srdeční funkce a vyloučení přítomnosti chlopenních vad.

 

Léčba: Méně závažné případy zjištěné v dětství a dospívání se dají korigovat pomocí mechanického aparátu, který nosí dotyčný člověk na hrudníku. Aparát působí lehkým, ale neustálým tlakem na hrudník a tím mění jeho tvar zpět do normálu. Závažnější formy ptačího hrudníku, které způsobují jasné zdravotní obtíže, musí být někdy řešeny chirurgicky.


Zdroje
https://kidshealth.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů