Clavicula (klíční kost) je párová kost, která tvoří součást kostry horních končetin. Má s trochou fantazie naznačený tvar písmene „S“ a propojuje kost hrudní (sternum) na přední straně hrudníku se stranově příslušnou lopatkou (scapula) lokalizovanou na zádech. Klíční kost probíhá těsně pod kůží a lze ji dobře nahmátnout.

Upřesnění: Na přední straně hrudníku je clavicula kloubně spojena s horní částí sterna, kterou označujeme jako manubrium. S lopatkou na zádech je clavicula kloubně spojena v místě jejího mohutnějšího výběžku, kterému říkáme akromion.

 

Význam klíční kosti

Klíční kost pomáhá stabilizovat příslušný ramenní kloub. Upíná se na ni řada svalů včetně svalů krku (např. m. sternocleidomastoideus), zad (např. trapézový sval) a horní končetiny (např. deltový sval).

 

Proč je to důležité?

  • Zlomeniny klíční kosti jsou relativně časté. Obvykle nejsou nebezpečné, i když u nich někdy může dojít k poranění některých blízkých anatomických struktur. Více informací najdete v příslušném textu.

  • Při kanylaci vena subclavia k zajištění centrálního žilního vstupu je důležité nahmatat klíční kost a vpich se vede přibližně 2-3 centimetry pod jejím středem.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů