Sternální punkce je časté vyšetření prováděné hematology, tj. lékaři specializujícími se na vyšetřování a léčbu krevních chorob. Název vychází ze slova sternumhrudní kost a punkcevpich.

 

Princip: Vyšetření slouží k získání vzorku kostní dřeně. Pacient si lehne, lékař potře dezinfekcí jeho hrudník, pak se do oblasti hrudní kosti píchne umrtvující injekce. Poté se do hrudní kosti vbodne speciální silná jehla a jí se do injekce nasaje malý vzorek buněk kostní dřeně. Tento vzorek pak hematologové natřou na podložní sklíčko a vyšetří jej pod mikroskopem.

 

Příprava: Na samotné vyšetření se pacient nemusí nijak zvlášť připravovat, nemusí být nalačno. Vyšetření se provádí buď při pobytu na nemocničním lůžku, nebo na něj pacient přijde ambulantně.

 

Význam: Vyšetření má největší přínos v případech, kdy pacientovi odebereme vzorek krve, vyšetříme ho a zjistíme v něm něco podezřelého – obvykle nevysvětlitelné změny v počtu bílých a červených krvinek či krevních destiček. Máme-li podezření na nějaké primárně krevní onemocnění (aplastická anemie, leukémiemnohočetný myelom apod.), může lékař ze sternální punkce ledacos zjistit. Ze získaného vzorku pozná, jak moc se v kostní dření vyrábí krvinky, zda v ní nejsou přítomné nádorové buňky a tak podobně.

 

Problémy: Žádné velké problémy s sebou toto vyšetření nenese, některé pacienty může vpich trochu zabolet, ale díky umrtvení to není nic strašného. Jistým omezením je fakt, že se jedná "jen" o cytologické vyšetření. To znamená, že vzorek ukazuje pouze získané buňky kostní dřeně bez zachování její struktury. Chceme-li důkladnější vyšetření, které nám ukáže strukturu kostní dřeně, musíme provést trepanobiopsii kosti kyčelní, kdy se vbodne ještě silnější jehla do kosti kyčelní, a získá se malý váleček tkáně. To je však již větší zákrok než prostá sternální punkce.

 

Výhody: Sternální punkce je jednoduché a dostupné vyšetření, které pacienta nijak zvlášť nezatíží a může hematology orientačně informovat o poměrech panujících v kostní dřeni.


Zdroje
https://www.healthline.com
http://www.health-tutor.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů