Dýchací svaly jsou soubor příčně pruhovaných svalů, které svými kontrakcemi umožňují dýchání. Z hlediska plicní tkáně je dýchání v podstatě pasivní proces, aktivitu zajišťují právě dýchací svaly. Při nádechu (inspiraci) se činností dýchacích svalů zvětší objem hrudníku a to umožňuje roztažení plic, zatímco při výdechu (exspiraci) se objem hrudníku zmenšuje a vzniklým tlakem se plíce smršťují. Funkce dýchacích svalů je řiditelná vůlí, ale mohou fungovat i mimovolně (tj. nemusíme na dýchání aktivně myslet, dýcháme i ve spánku apod.).

Dýchací svaly rozlišujeme podle významu na hlavní a pomocné:

  • Hlavní dýchací svaly - Patří mezi ně bránice a zevní mezižeberní svaly (musculi intercostales externi), účastní se nádechu i výdechu. 

 

Proč je to důležité?

  • Narušení funkce dýchacích svalů může vést k respirační insuficienci s dušností a případně k udušení. Jde o to, které svaly přestaly fungovat. Výpadek hlavních svalů je významnější než výpadek pomocných.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů