Poruchy erekce jsou pro muže závažný problém. Neohrožují sice dotyčného na životě, ale co si budeme nalhávat – pro mnoho postižených se subjektivně jedná o nepříjemnou situaci, která značně narušuje jejich osobní život. Poruchu erekce navíc komplikuje fakt, že většina mužů se o ní stydí před lékařem zmínit a s poruchou raději žijí, aniž by se ji snažili efektivně léčit. Smyslem tohoto článku je popsat, jak asi erekce funguje, jaké jsou příčiny její poruchy, a že tuto poruchu umí lékaři vcelku uspokojivě léčit.

Erekce je ztopoření neboli ztvrdnutí a zvětšení penisu. Erekce je nutná pro sexuální styk, kdy kopulační pohyby v podobě zasouvání ztopořeného penisu do vaginy způsobí po určité chvíli vypuzení spermatu z močové trubice (ejakulaci) spojenou s příjemným pocitem (orgasmem). Nedostatečná nebo chybějící erekce samozřejmě vykonání sexuálního aktu znemožní, což muže i jeho partnerku samozřejmě nepotěší.

 

Vznik erekce:

Pro vysvětlení mechanismu vzniku erekce je nutno si říci několik jednoduchých slov k anatomii penisu a k jeho cévnímu zásobení. Penisem podélně probíhá močová trubice, která je společnou cestou pro močový i pohlavní systém. Močová trubice pak vyúsťuje na žaludu. Kromě močové trubice penisem podélně probíhají dvě kavernózní tělesa, zjednodušeně řečeno jde o duté trubicovité struktury, které mají úzký vztah k cévám penisu.

Cévní zásobení penisu je ze dvou tepen – z tzv. arteria pudenda interna a arteria pudenda externa. Více nás nyní zajímá arteria pudenda interna. Vybíhá z ní řada cév, které zásobují jednotlivé části penisu. Z hlediska erekce mají největší význam dvě kavernózní tepny, které probíhají středy kavernózních těles a do kavernózních těles pomocí drobných tepének vyúsťují.

V normálním stavu jsou tyto drobné tepénky uzavřené, do kavernózních těles jimi protéká jen malé množství krve a to je z kavernózních těles s přehledem odváděno místními žilami.

Při vzniku sexuálního vzrušení se ale aktivuje vegetativní nervový systém (přesněji parasympatikus), který není ovládán mozkem. Souběžně s aktivací parasympatických nervů se do krve vyloučí i jisté chemické látky (například oxid dusnatý). Ty způsobí, že se malé větvičky hlubokých tepen otevřou a do kavernózních těles začne téct velké množství krve. Objem kavernózních těles se zvětší, tím se zvětší i objem a tvrdost penisu a vzniká erekce. Zvětšená kavernózní tělesa navíc svým objemem utlačí odvodné žíly a tím sníží odtok krve z těles. Erekce tak může přetrvávat.

Při vymizení sexuálního vzrušení z jakýchkoliv příčin (ideálně po ejakulaci a orgasmu) dojde k opětovnému uzavření tepének ústících do kavernózních těles, krev z nich postupně odteče žilami, kavernózní tělesa se vyprázdní a zmenší. Erekce vymizí.

 

Příčiny poruch erekce: Uvedu ty nejčastější a nejvýznamnější příčiny

 

1. Poškození míchy, cév a nervů – Vzhledem k tomu, že nervová soustava vede potřebné vzruchy a krev se svým objemem přímo podílí na zvětšení penisu při erekci, může být jakékoliv poškození míchy, nervů a cév zásobujících penis provázeno poruchami erekce. K poruchám erekce dochází typicky při poškození nejspodnější části míchy za vzniku syndromu míšního konu, nebo krátkého segmentu nad touto částí za vzniku syndromu míšního epikonu. Zřejmě nejčastější příčinou těchto míšních syndromů je výhřez meziobratlové ploténky. Na poškození nervů se může podílet například cukrovka a roztroušená skleróza. K poškození cév penisu může vést například ateroskleróza a dlouhodobě neléčený vysoký tlak. Cévy i nervy mohou být poškozeny i při chirurgických zákrocích v oblasti pánve a při poraněních v této oblasti. Porucha erekce může být součástí ischemické choroby dolních končetin při tzv. Lerichově syndromu.

2. Hormonální poruchy – Klasickou příčinou poruch erekce může být nedostatek mužského pohlavního hormonu testosteronu. Podobné důsledky může mít nadbytek hormonu, který se jmenuje prolaktin.

3. Peyronieho nemoc - Toto relativně časté onemocnění vede k ukládání tuhého jizevnatého vaziva v penisu. To vede k jeho deformaci a narušení erekce, která může být bolestivá.

4. Léky – Některé léky mohou být zodpovědné za poruchy erekce, řadí se sem některá antidepresiva, léky na snížení krevního tlaku, léky na Parkinsonovu chorobu.

5. Psychické problémy – Tvoří asi čtvrtinu poruch erekce a spadají do sféry zájmu psychologů. Stres, deprese, starosti, strach ze selhání a jiné problémy erekci příliš nesvědčí.

 

Diagnostika: Lékař s pacientem probere jeho problémy, význam má informace o existenci či neexistenci nočních erekcí (normálně jich je několik za noc), což se dá potvrdit speciálními papírovými proužky. Večer se nasadí na penis a pokud jsou ráno přetržené, je jasné, že k erekci během noci došlo. Přítomnost (nebo nepřítomnost) erekce v reakci na sexuální podněty lze přesněji prokázat i pomocí falopletysmografie. Cévní problémy se zjistí ultrazvukovým vyšetřením cév penisu. Význam může mít i psychologické či sexuologické vyšetření.

 

Léčba: Existuje více možností léčby. Základem je, aby pacient neváhal vyhledat lékaře a nestyděl se mu říci o svých obtížích. Teprve tak se problém může začít řešit. Z možností léčby uvedu jen tak pro zajímavost ty nejčastější, spektrum léčebných metod je nicméně mnohem širší.

1. Léky na předpis – Klasické léky na podporu erekce fungují tak, že způsobí otevření tepének ústících do kavernózních těles. Tím vznikne erekce. Mezi tyto léky patří i ona známá Viagra (účinná látka Viagry je sloučenina sildenafil), není to však zdaleka jen ona. Účinnost těchto léků je obecně velmi dobrá, ale konkrétní účinek se u jednotlivých léků liší.

K těmto lékům bych měl dvě upozornění:

a) Nikdy je neshánějte a neužívejte bez porady s lékařem. Při konzultaci s lékařem ohledně těchto léků je pak velmi důležité mu sdělit, jaké jiné léky berete. Kombinace Viagry s některými jinými léky (například nitráty) může člověka usmrtit.

b) K účinku léků je potřeba i sexuální vzrušení. Jak řekl pan asistent na přednášce – vezme-li si muž Viagru, pak si sedne k televizi, kouká na fotbal a čeká na její účinek (aby pak zašel do ložnice za manželkou), tak se nedočká.

2 Vakuová pumpa – Jedná se o nástavec, který se těsně nasadí na penis, pak se z něj odčerpá vzduch a podtlak způsobí vznik erekce. Na kořen penisu se pak nasadí „zaškrcující“ kroužek, který zabrání odtoku krve z penisu a tím umožní udržení erekce. Kroužek se nicméně nesmí na penisu ponechat příliš dlouho, jinak hrozí poškození penisu nedostatkem kyslíku (kroužek totiž zhorší i přítok okysličené krve do penisu).

3. Pokud je porucha erekce způsobená narušenou funkcí cév přivádějících do penisu krev, provádí se chirurgické výkony k obnovení či zlepšení cévního zásobení penisu. Tyto operace jsou doménou urologů.

4. Psychoterapie – Psychoterapie vedená kvalifikovaným psychologem je na místě tehdy, když existuje podezření na psychickou příčinu erekce.

5. Jen tak pro zajímavost uvedu i řešení v podobě vytvoření penilní protézy. Při těchto operacích se kavernózní tělesa vyoperují a nahradí dvěma podélnými balónky, které může pacient před stykem speciální pumpičkou nafouknout a tak si erekci na potřebnou dobu vytvořit. Po ukončení pohlavního styku si balónky opět vypustí. Jedná se nicméně o drahé a málo užívané řešení.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů