Rozedma plic se odborně označuje také jako plicní emfyzém. Jde o chronické plicní onemocnění, které vede k narušení plicních funkcí a může nemocného omezit na kvalitě života, případně jej ohrozit dalšími komplikacemi.

Podstatou chorobného stavu je destrukce přepážek mezi plicními sklípky. Člověk pak ztrácí schopnost vydechovat vzduch z plic a ten pak začne být zadržován v plicních sklípcích. Kromě toho je snížena plocha, na kterém může docházet k výměně dýchacích plynů mezi plicní tkání a krví.

 

Příčiny: Rozedma může být částečně způsobena geneticky, asi nejznámější geneticky danou poruchou zvyšující riziko rozedmy je tzv. deficit alfa-1-antitrypsinu. K poškozování plicních sklípků dochází i při vdechování škodlivin, zejména v cigaretovém kouři a jistá přirozená degenerace přepážek a plicních sklípků probíhá s rostoucím věkem.

Schéma - poškození a vymizení sept mezi plicními sklípky

 

Projevy: Základním projevem je zhoršující se dušnost, únava a nevýkonnost. Rozedma je v podstatě určitým podtypem choroby zvané CHOPN a příznaky tomu odpovídají. Hrudník nemocných bývá rozšířen v předozadní rovině. V plíci postižené rozedmou mohou vznikat poměrně velké dutinky vyplněné vzduchem a při jejich prasknutí může vzniknout pneumotorax.

 

Diagnostika: Důležité je zjistit podstatu pacientových obtíží. Měli bychom vědět o plicních onemocněních v jeho rodině a vědět, zda nemocný kouří a kolik cigaret denně spotřebuje. z fyzikálního vyšetření nás zajímá tvar hrudníku a poslech plic. Určité změny lze najít i na rentgenu plic, ale zřejmě nejdůležitější jsou funkční plicní testy, zejména spirometrie. Funkční testy přesně zhodnotí přítomnost a tíži poruchy funkce plic. Další vyšetření již bývají cílena podle výsledků výše zmíněných nálezů.

 

Léčba: Již vzniklá rozedma se nedá vyléčit. Aby se předešlo dalšímu zhoršování, je nutný naprostý zákaz kouření a jeho rychlé odvyknutí. Při dušnosti se podává kyslík, u těžkých forem lze zvážit i domácí oxygenoterapii. Výjimečně se mohou provést chirurgické zákroky s odstraněním postižených částí plic, definitivním řešením je transplantace plic – pouze malé procento pacientů je však tohoto zákroku schopno.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.hopkinsmedicine.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů