Obecný text o nedostatku minerálů můžete najít zde.

Hypokalcémie neboli snížená koncentrace vápníku v krvi může být velmi závažný stav s řadou možných komplikací. Před výčtem příčin tohoto stavu je nutné zmínit několik informací o významu vápníku a o udržování jeho koncentrace v krvi. Vápník se v krvi nachází v koncentraci 2.2 až 2.6 milimolů na litr, přičemž asi polovina tohoto množství je volná a druhá polovina je vázaná na bílkoviny. Největší množství vápníku se nicméně nenachází v krvi, ale v kostech a kosti jsou tak největší zásobárnou vápníku v těle.

Koncentrace vápníku v krvi je poměrně složitě řízena a existuje mnoho faktorů, které se tohoto řízení účastní. Hladinu vápníku v krvi umí zvýšit hormon parathormon a vitamin D, snižuje ji hormon kalcitonin.

  • Vitamin D přijímáme v potravě, ale mnohem větší množství si ho sami vytváříme v našem těle. Proces účinné formy je složitý a probíhá v ledvinách, játrech a kůži. Pro celý proces má velký význam sluneční záření. Vitamin D zvyšuje vstřebávání vápníku střevní sliznicí a poněkud tlumí jeho vylučování ledvinami.
  • Kalcitonin je tvořen ve štítné žláze. Dokáže snížit hladinu vápníku v krvi a je tak v podstatě hormonem opačným k parathormonu.

Hladina vápníku ovšem závisí i na funkci ledvin (vylučování vápníku do moči) a na hladině krevních fosfátů. Pro vápník a fosfáty platí v krvi pevná rovnováha – součin jejich koncentrací je konstantní. Stoupne-li hladina krevních fosfátů, poklesne hladina vápníku a naopak.

 

Příčiny:

1. Hypoparatyreóza – Snížená tvorba parathormonu příštítnými tělísky způsobuje pokles vápníku v krvi. Může to být způsobeno autoimunitním procesem, kdy se v těle vytvoří protilátky proti buňkám příštítných tělísek. Příštítná tělíska mohou přestat fungovat i v případě, že se v nich začne abnormálně ukládat nějaká sloučenina (železo u hemochromatózy, amyloid u amyloidózy, měď u Wilsonovy choroby apod.). Snížená funkce příštítných tělísek je často spojena s chirurgickými zákroky – buď po odstranění příštítných tělísek (např. při jejich rakovině) nebo po odstranění štítné žlázy, které by bylo spojené s poškozením či úplným odstraněním všech 4 příštítných tělísek. Vzácně může být hypoparatyreóza i vrozená jako součást mnoha geneticky podmíněných poruch. Poměrně známý je Di Georgeův syndrom, kdy dochází k poruchám vývoje orgánů krční oblasti, jako je brzlík, štítná žláza i příštítná tělíska.

 

2. Nedostatek vitaminu DVitamin D je pro správnou hladinu vápníku důležitý. Pokud je vitamin D v nedostatečné dávce přijímán v potravě nebo nedostatečně vyráběn v našem těle, může vzniknout hypokalcémie. Nedostatečná tvorba vitaminu D může být daná onemocněním jater či ledvin, kde se vitamin vytváří. Další častou příčinou poruchy jeho tvorby je nedostatečné vystavování kůže slunci – sluneční záření je pro tvorbu vitaminu D nepostradatelné. Jako mnohem vzácnější příčiny lze okrajově zmínit i řadu vrozených geneticky podmíněných vad, které způsobí špatnou funkci enzymů podílejících se na tvorbě aktivního vitaminu D.

 

3. Selhávání ledvin – Při zhoršování funkce ledvin klesá vylučování fosfátů do moči. Jak jsme si již řekli, je součin koncentrace fosfátů a vápníku v krvi konstantní. Při zvýšení fosfátů proto začne klesat hladina vápníku. Je však nutné podotknout, že tento déletrvající stav způsobí reakci organizmu, kdy dojde ke zvýšení aktivity parathormonu (sekundární hyperparatyreóza) a koncentrace vápníku v krvi začne naopak růst, mnohdy za vzniku hyperkalcémie.

 

4. Hyperventilace – Rychlé a hluboké dýchání (které je obvykle součástí hysterické reakce) způsobí stav, který vede ke snížení ionizované formy vápníku v krvi. Celková koncentrace vápníku je stejná, ale změny v organizmu při hyperventilaci vedou k tomu, že část volného funkčního vápníku se naváže na krevní bílkoviny. To pak vede k projevům hypokalcémie, přičemž typické je brnění a křeče končetin. Přerušení hyperventilace vede obvykle k rychlé úpravě.

 

5. Těžká akutní pankreatitida – Těžce probíhající zánět slinivky břišní bývá spojen s poklesem krevního vápníku. Zvýšené hladiny pankreatických enzymů totiž štěpí tuky v těle na mastné kyseliny a ty se s vápníkem vysrážejí jako vápenaté soli.

 

6. Kostní metastázy – V případě tzv. osteoblastických tumorů způsobují jejich kostní metastázy abnormální novotvorbu kostní tkáně, což může vést ke spotřebovávání vápníku a poklesu jeho koncentrace v krvi. Osteoblastický charakter mají například metastázy rakoviny prostaty. Nutno doplnit, že řada zhoubných nádorů má zcela naopak tzv. osteoklastické metastázy, které okolní kostní tkáň odbourávají a způsobují hyperkalcémii.

 

7. Léky – Některé léky proti odvápňování kostí mohou způsobit nedostatek vápníku v krvi. Patří sem například léky ze skupiny bisfosfonátů používané proti osteoporóze.

 

Projevy: Narušení nervosvalového přenosu se při hypokalcémii projevuje jako zvýšená dráždivost – jsou zvýšené svalové reflexy (např. pozitivní Chvostkův příznak), objevují se křeče. Poměrně závažné jsou stahy svaloviny v dýchacích cestách, které mohou vyústit v dušení. Srdeční sval je postižen také. Mohou vznikat různé poruchy rytmu, které mohou přejít i v srdeční zástavu a smrt. Zvýšená je i dráždivost trávicího traktu, což se projevuje průjmy. Chronická hypokalcémie může být spojena i se zmateností a demencí, zvláště u starých lidí. Nedostatek vápníku v těle způsobuje vznik lámavých nehtů.

 

Diagnostika: Důležité je vyšetřit hladinu vápníku v krvi, význam má i zhodnocení hladiny parathormonu a fosfátů. Vyšetřit je vhodné i ledvinné funkce. Příštítná tělíska a okolní tkáně se můžeme pokusit zobrazit pomocí ultrazvuku krku.

 

Léčba: Je-li to možné, léčíme vyvolávající příčinu. Vápník můžeme v akutním stavu podat injekčně (Calcium gluconicum), pro trvalejší doplňování můžeme využít sloučeniny vápníku v tabletové formě. Kromě podávání vápníku obvykle podáváme i vitamin D (např. preparát Vigantol), který vstřebávání vápníku ze střeva zvyšuje.


Zdroje
http://chemocare.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů