Příštítná tělíska jsou čtyři drobné endokrinně aktivní orgány lokalizované na zadní straně štítné žlázy, jsou tedy uloženy těsně před horní tracheou.

 

Funkce příštítných tělísek

Příštítná tělíska se účastí metabolizmu vápníku (a fosfátů) produkcí parathormonu (PTH), který reguluje hladinu vápníku v krvi ve smyslu jejího zvyšování. Proti účinku parathormonu působí hormon kalcitonin, který je produkován parafolikulárními buňkami štítné žlázy.  

Sekrece parathormonu je regulována zejména sérovou hladinou vápníku. Při poklesu této hladiny je sekrece PTH stimulována a naopak. PTH zvyšuje hladinu sérového vápníku třemi hlavními způsoby:

  • nepřímo zvyšuje aktivitu osteoklastů a tím vede k odbourávání kostní hmoty s uvolněním vápníku

  • zvyšuje reabsorpci vápníku v tubulech ledviny

  • zvyšuje tvorbu vitaminu D, který zvyšuje absorpci vápníku ze střev

Schéma - pohled zezadu na štítnou žlázu a příštítná tělíska

 

Cévní zásobení příštítných tělísek

Příštítná tělíska jsou zásobena především drobnými větvemi z arteria thyroidea inferior a  krev z nich odtéká žilami odvádějícími krev i ze štítné žlázy.

 

Proč je to důležité?

  • Hyperparatyreóza je skupinou stavů, které vznikají v důsledku nadprodukce PTH. Hladina sérového vápníku může být v jejich důsledku zvýšená, snížená i normální podle toho, zda je o hyperparatyreózu primární, nebo sekundární (nebo terciární). Více informací najdete v příslušném textu.

  • Hypoparytyreóza je označení pro stav vznikající v důsledku poklesu tvorby PTH, příčinou mohou být různé formy poškození příštítných tělísek. Hlavním projevem jsou příznaky vznikající v důsledku poklesu sérové hladiny vápníku (hypokalcemie). Více najdete v příslušném textu.

  • Při operacích příštítných tělísek je riziko podobných lokálních komplikací jako u operací štítné žlázy, tj. zvýšené riziko narušení funkce hlasivek v důsledku poškození nervus laryngeus recurrens.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů