Plexus brachialis je mohutný párový svazek nervových vláken, z něhož odstupuje řada nervů inervujících oblast trupu a horní končetiny. Plexu brachialis vychází z předních větví míšních nervů C-Th1. Nervy se různě větví a propojují, nakonec dávají vznik 3 hlavním svazkům. Detailní anatomie plexus brachialis je z toho důvodu dosti složitá a přesahuje úroveň tohoto textu. Plexus brachialis po boční straně krku sestupuje pod klíční kostí dolů a prochází v těsné blízkosti stranově příslušné arteria subclavia anatomickým prostorem nad prvním žebrem, který označujeme jako fissura scalenorum.

Jak jsem psal výše, ve svém průběhu z plexus brachialis odstupuje řada nervů, které nicméně pro běžnou medicínu nejsou z mého hlediska až tak podstatné (ovšem pozor, to neplatí pro neurology! :) ). Tyto nervy nervují oblast lopatky, ramene, vnitřní strany hrudníku apod. (motoricky místní svaly, senzitivně kůži a podkoží). Příkladem nervů odstupujících z horní části plexus brachialis jsou nervus dorsalis scapulaenervus thoracicus longus a nervus subclavius.

Z dolní části odstupují nervy, které inervují různé části horní končetiny, a jejichž znalost již má větší klinický význam i pro jiné lékařské odbornosti. Jsou to:

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů