Glykolýza znamená rozklad molekul glukózy, která vede ke vzniku energie. Přesněji řečeno je glukóza sérií chemických reakcí přeměněna na energeticky bohatou sloučeninu ATP, NADH a pyruvát.

V případě nedostatku kyslíku (anaerobní prostředí) pokračuje reakce přeměnou pyruvátu na laktát za zisku menšího množství energie (z jedné molekuly pyruvátu jen 2 molekuly ATP). Je-li kyslíku dostatek (aerobní prostředí), je pyruvát přeměněn na acetylkoenzym-A, který je základní sloučeninou pro citrátový cyklus. Cílem je opět zisk energie (z jedné molekuly pyruvátu přes 30 molekul ATP).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů