Glykolýza je součástí metabolismu glukózy. Znamená rozklad molekul glukózy, která vede ke vzniku energie. Přesněji řečeno je jedna molekula glukózy sérií chemických reakcí přeměněna na 2 molekuly sloučeniny pyruvát, přičemž dochází k zisku malého množství energie v podobě 2 molekul sloučeniny ATP a k redukci NAD+ na NADH. Při reakci vzniká i voda. Glykolýza probíhá v cytoplazmě většiny buněk našeho organizmu.

Schéma glykolýzy se vznikajícími produkty. 2 ATP se spotřebují a 4 ATP se získají, což dává čistý zisk 2 molekuly ATP.

 

Je zisk energie z glykolýzy závislý na přítomnosti kyslíku? Není. Zisk energie z glykolýzy jsou 2 molekuly ATP. Ale... ALE... přítomnost kyslíku je zcela zásadní pro další kroky. Mohou nastat 2 možnosti: 

  • a) V případě nedostatku kyslíku (anaerobní prostředí) pokračuje reakce přeměnou pyruvátu na laktát a žádná další energie se nevytvoří. Hromadící se laktát vyvolává svalovou únavu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů