Cytoskelet je rozsáhlá trojrozměrná síť vláken a tubulů lokalizovaná v cytoplazmě. Na první pohled se zdá, že cytoskelet má udržovat tvar buňky. To je sice pravda, ale ve skutečnosti má i další funkce a je z hlediska existence buňky velmi významný.

 

Stavba cytoskeletu

Cytoskelet je složen z proteinových vláken a tubulů, přičemž rozlišujeme tři základní složky tohoto systému: mikrofilamenta, intermediární filamenta a mikrotubuly.

  • Mikrofilamenta – Mikrofilamenta jsou tvořena dvěma vlákny aktinu. Mají zejména podpůrnou funkci.

  • Intermediární filamenta – Jsou to mohutnější vlákna, která mají opět bílkovinný původ. Jsou důležité pro udržení tvaru buňky.

  • Mikrotubuly – Jsou to duté útvary tvořené proteinem tubulinem. Mikrotubuly mohou být různým způsobem přestavovány a jejich aktuální rozložení je určené organelou známou jako centrozom. Centrozom se nachází v blízkosti jádra a tvoří centrum systému mikrotubulů.

Schéma vzhledu mikrofilamenta, intermediárního filamenta a mikrotubulu

 

Funkce cytoskeletu

  • Cytoskelet pomáhá udržovat tvar buňky.

  • Cytoskelet vyztužuje různé buněčné výběžky (například řasinky).

  • Cytoskelet zajišťuje správné postavení některých organel uvnitř buňky.

  • Cytoskelet pomáhá vytvářet „dráhy“ pro transport různých sloučenin mezi organelami v buňce, případně ven z buňky. Transportovány mohou být dokonce i některé organely. S tím souvisí i podíl cytoskeletu na buněčné signalizaci. Dodejme, že transport uvnitř buňky je proces, který obvykle vyžaduje molekuly ATP.

  • Cytoskelet se podílí na buněčném dělení, kdy zajišťuje správný pohyb a postavení chromozomů.

Schéma - mikrotubuly vycházející z centrozomu

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů