Rozštěp páteře, odborně označovaný jako spina bifida, je poměrně častou vrozenou vadou. Má více forem, přičemž některé z nich jsou prakticky neškodné, jiné však výrazně omezují život postiženého.

 

Příčiny: Jde o vrozenou poruchu uzavření neurální trubice, která vytvoří základ centrální nervové soustavy. Proč k této poruše dojde není jisté, předpokládá se určitý geneticky daný předpoklad a potvrzen je i nedostatek kyseliny listové u matky v těhotenství. Stejně tak byly rozštěpy páteře častěji pozorovány u dětí obézních matek a matek s cukrovkou 2. typu.

 

 

Projevy: Obecně se rozštěp páteře objevuje na zádech v křížové oblasti. Podle tíže vady rozlišujeme okultní rozštěp páteře (spina bifida occulta), meningokélu a myelomeningokélu.

 

Spina bifida occulta – V oblasti postižení se neuzavřou zadní části obratlů, nicméně mícha zůstává normálně na své místě a kůže nad tímto místem je celistvá. Někdy na kůži rostou patrnější chlupy, někdy je zde pigmentová skvrna nebo důlek. Neurologické projevy nebývají přítomny a člověk o své vadě ani neví, jedná se o nejčastější formu rozštěpu páteře.

 

Menigokéla – V tomto případě se mezi zadními částmi obratlů vychlípí pouze míšní obaly, samotná mícha je nicméně uložena v páteřním kanálu. Je to málo častá forma rozštěpu páteře.

 

Myelomeningokéla – Toto je nejzávažnější forma rozštěpu páteře, která s sebou navíc nese nejvíce komplikací. Když se v obecné mluvě řekne „spina bifida“, má člověk nejčastěji na mysli právě tuto její formu. Z páteřního kanálu skrze neuzavřené obratle dozadu vyhřezne část míchy, která je obalena vakem z míšních obalů. Tento vak je krytý jen tenkou vrstvou kůže, u nejtěžších forem poruchy může být nervová tkáň bez jakéhokoliv kožního krytu.

 

Projevy záleží na tíži vady a rozsahu postižení míchy. U lehkých forem nemoci nemusí být projevy prakticky žádné, u vážnějších forem se objevují poruchy citlivosti a hybnosti dolních končetin a velmi často i poruchy funkce svěračů (inkontinence moči, inkontinence stolice). U lidí s myelomeningokélou se dále často objevují různé deformace částí mozku, které mohou narušit tok mozkomíšního moku a vyústit v hydrocefalus ("voda v hlavě") se všemi možnými komplikacemi (epilepsie, mentální retardace). U relativně vysokého počtu lidí s těžkým rozštěpem páteře byla pozorována alergie na latex, její důvod ovšem není jasný.

 

Spina Bifida - schéma

Schéma - Rozštěp páteře ve formě meningomyelokély

 

 

Prevence: Těhotným ženám se doporučuje zvýšený příjem kyseliny listové (možno v potravě, nebo v tabletové formě).

 

 

Diagnostika: Těžší formy rozštěpu páteře jsou patrné na první pohled, lze je často zjistit i pomocí těhotenského ultrazvuku. Po narození bývá u myelomeningokély na zádech v křížové oblasti patrný vak obsahující míchu, který je někdy krytý kůží a někdy nervová tkáň zeje přímo na povrch. K dovyšetření se provádí rentgen, magnetická rezonance nebo CT vyšetření páteře, které vadu potvrdí, může určit její tíži a ukáže anatomické poměry v okolí.

 

 

Léčba: Moderní medicína je schopna minimalizovat kosmetický defekt a operačním zákrokem uzavřít vzniklý otvor a uložit vyhřezlou míchu a míšní kořeny zpět do páteřního kanálu. Kromě kosmetického účinku funguje zákrok jako prevence průniku bakterií a vzniku infekcí. Již vzniklá poškození míchy a-nebo nervů v této oblasti a jejich důsledky se však již příliš spravit nedají. V případě, že je přítomen hydrocefalus, provádí se různé neurochirurgické zákroky, které mají umožnit odtok mozkomíšního moku z mozku.


Zdroje
https://www.cdc.gov
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů