Rozdílná šíře zornic se odborně označuje jako anizokorie. Nově vzniklá anizokorie může být příznakem velmi závažných stavů, a proto by měla být vyšetřena lékařem.

pro lepší pochopení bychom si měli říci několik základních informací o ovládání šíře zornic. Zúžení (mióza) a rozšíření (mydriáza) zornic vzniká v reakci na osvit a na zaostřování do dálky, je zajištěno drobnými hladkými svaly a není závislé na naší vůli. Nervové řízení šíře zornice je dáno nervovými vlákny vegetativního nervového systému (sympatikus způsobuje rozšíření a parasympatikus zúžení). Sympatická vlákna vychází z oblasti krčních ganglií. Parasympatická vlákna vychází z ganglia v oblasti očnice (ganglion ciliare) a probíhají v těsné blízkosti III. hlavového nervu (nervus oculomotorius neboli okohybný nerv).

 
Příčiny:
 
1. Normální nález – Lehká rozdílnost šíře zornic se vyskytuje u nezanedbatelné části populace, většinou je však tak malá, že si jí nevšimneme a je nalezena pouze při očním vyšetření. U malé části těchto jedinců může být rozdíl viditelný i pouhým okem, nejsou nicméně přítomny žádné příznaky a případná vyšetření neprokáží nic neobvyklého.

2. Hornerův syndrom – Při Hornerově syndromu dojde k jednostrannému narušení nervů krčního sympatiku a v důsledku toho bude zornice na postižené straně zúženější. O příčinách a dalších příznacích Hornerova syndromu najdete více informací v příslušném textu.

3. Účinek léků a jiných sloučenin – Jednostranná změna šíře zornice nastane typicky tehdy, pokud se do jednoho oka dostane sloučenina ovlivňující šíři zornice. Naprosto typické je při „rozkapání“ oka při očním vyšetření, kdy jsou do oka záměrně aplikovány látky narušující funkci parasympatiku, které způsobí rozšíření zornice.

4. Onemocnění mozku – Asymetrie zornic se objeví tehdy, pokud je nějakou chorobou postižen výše zmíněný III. hlavový nerv a s ním probíhající vlákna parasympatiku. Při jejich narušení převáží sympatická inervace a zornice se rozšíří. Typické je to pro stavy, které v daném místě způsobí lokální přetlak (rostoucí mozkové nádory, epidurální hematom a jiné formy krvácení, mozková příhoda a jiné).

5. Migréna – Některé formy migrény se mohou během záchvatu projevit bolestí hlavy i náhle vzniklou asymetrií velikosti zornic. Vysvětlit to lze nerovnováhou ve vegetativním systému, která migrény může doprovázet.

6. Onemocnění oka – Abnormální šíře zornice může být důsledkem jednostranného poranění oka, nebo důsledkem prodělaného zánětu, který poškodil svaly ovlivňující šíři zornice.


Diagnostika: Člověk s nově zjištěnou asymetrií zornic by měl být vyšetřen dvěma lékaři – neurologem a očním lékařem. Součástí vyšetření by mělo být provedení některé ze zobrazovacích metod mozku, jako je CT vyšetření nebo magnetická rezonance. Náhlé vzniklé jednostranné rozšíření zornice krátce po úrazu hlavy je nutno považovat za možný příznak krvácejícího epidurálního hematomu, a mělo by být vyšetřeno urgentně.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.allaboutvision.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů