Rakovina hrtanu je nádorovým onemocněním postihujícím, jak již název napovídá, stěnu hrtanu. Hrtan je část dýchacích cest, která se nachází za nosohltanem. Z nosohltanu ústí jeden vchod právě do hrtanu a jeden do jícnu. Vchod do hrtanu je chráněn záklopkou hrtanovou neboli epiglottis. Ta brání, aby došlo k vdechnutí potravy nebo tekutiny do dýchacích cest. V hrtanu se nachází hlasivky, což jsou vazy, které při rozkmitání vydechovaným vzduchem mohou vytvořit zvuk a umožňují tak komunikaci. Na hrtan navazuje průdušnice (trachea), která vede vzduch dále do plic.

 

Příčiny: Velmi nebezpečné je kouření. Cigaretový kouř dlouhodobě dráždící sliznici hrtanu může způsobit vznik zhoubného nádoru. Velký význam pro vznik choroby má alkoholizmus, zejména pití tvrdého alkoholu (pivo a víno v tomto případě tolik nevadí). Osobně u onoho tvrdého alkoholu nechápu přesnou příčinu, protože alkohol se jako tekutina do hrtanu nedostává a jeho efekt na hrtan bude proto spíše nepřímý.

 

Projevy: V hrtanu se může nádor vyskytovat ve 3 místech. Nejčastěji (necelé dvě třetiny) se nachází právě v oblasti hlasivek, necelá třetina se nachází nad hlasivkami a pouze minimálně se může rakovina objevit ve stěně hrtanu pod hlasivkami. Vzhledem k úzkému vztahu k hlasivkám, které jsou buď postiženy hned nebo až později při prorůstání nádoru do okolí, bývá prvním projevem nádoru zhrubění hlasu a chrapot a právě na tyto příznaky by se měl pacient soustředit. Chrapot trvající více než dva týdny je znepokojivý příznak a je důvodem k návštěvě lékaře. Teoreticky by velmi velký nádor v oblasti hlasivek mohl způsobit až naprostou ztrátu řeči, ale do tohoto stádia se dnes již lidé obvykle nedostávají.

Nádory, které nevznikají přímo na úrovni hlasivek se mohou projevit nejprve poruchami dýchání, poruchami polykání s bolestí při polknutí a bolestmi v krku. Mohou být nalezeny nebolestivé zvětšené mízní uzliny v oblasti krku.

 

Diagnostika: Při déletrvajících příznacích onemocnění hrtanu (viz výše), je vhodné nechat pacienta vyšetřit ORL lékařem včetně laryngoskopie, která může většinu tumorů odhalit. K určení rozsahu nádoru a přítomnosti metastáz lze využít například CT vyšetření.

 

Prevence: Proti této formě rakoviny se lze poměrně účinně bránit - nekouřit, nebo s kouřením přestat a nepít tvrdý alkohol.

 

Léčba: Léčba se nijak zvlášť neodlišuje od jiných typů rakoviny. Možná je léčba ozařováním nebo léčba chirurgická. Je přirozeně snaha zachránit nemocnému hlas, ale někdy i přes veškerou snahu dochází k jeho ztrátě. Úspěšnost léčby závisí samozřejmě na včasném nálezu nádoru. Někdy je nutné hlasivky a celý hrtan odoperovat (laryngektomie) a průdušnici nechat vyústit do lékařem vytvořeného otvoru v přední části krku (trvalá tracheostomie), Ani pak však nemusí být hlas zcela ztracen. Existuje relativně složitý nácvik, jak hlas vytvářet i bez hlasivek. Pohodlnější možností, která žádný nácvik nepotřebuje je použití umělého hrtanu. To je malý válcovitý přistroj, který se přiloží ke krku a vibracemi umožní i bez hlasivek vytvářet zvuk. Vzniká zvláštně „roboticky“ znějící hlas, kterému je však docela dobře rozumět*.

Máme-li obavu, že nádor svým růstem brzy naruší schopnost nemocného přijímat potravu, zvažujeme zavedení speciální hadičky, kterou se dá podávat výživa v tekuté formě, tzv. PEG.

* Když na této anglické stránce o rakovině hrtanu kliknete na žlutou tabulku „Hear voice“, uslyšíte hlas pacient a používajícího onen umělý hrtan.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://my.clevelandclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů