Hypoparatyreóza je označení pro stav, kdy dochází ke snížené produkci hormonu zvaného parathormon (PTH) buňkami příštítných tělísek. Příštítná tělíska jsou čtyři útvary, které se nachází na zadní straně štítné žlázy. Jejich buňky mají více funkcí, nás však zajímá zejména produkce hormonu PTH. Tento hormon má nezastupitelnou roli v metabolizmu vápníku a kostí. Hlavním cílem PTH je udržovat dostatečně vysokou hladinu vápníku v krvi (kalcemie). PTH umí zvyšovat hladinu vápníku tím, že řídí odvápňování kostí a uvolňování vápníku do krve. Kromě toho PTH stimuluje tvorbu vitaminu D, který hladinu vápníku v krvi zvyšuje také (zejména zvýšením vstřebávání vápníku ze střeva). Z výše zmíněného poměrně logicky vyplývá, že nedostatek PTH bývá spojen s následným snížením koncentrace vápníku v krvi (hypokalcémie).

 

Příčiny: Příštítná tělíska mohou být poškozena autoimunitním procesem, kdy se v těle z neznámého důvodu objeví protilátky proti buňkám tvořícím PTH. Mnohem častěji ale k poškození či odstranění příštítných tělísek dochází při operacích v krční oblasti - buď přímo operace příštítných tělísek pro nádor nebo operace štítné žlázy. Při operacích štítné žlázy se nicméně chirurgové snaží tělíska co nejvíce uchovat. Příštítná tělíska mohou být poškozena i abnormálním ukládáním různých sloučenin - železo u hemochromatózy, amyloid u amyloidózy, měď u Wilsonovy choroby apod. Vrozené chybění příštítných tělísek bývá přítomno jako součást tzv. Di Georgeova syndromu.

Pozn: Jako zvláštní klinickou jednotku popisujeme tzv. pseudohypoparatyreózu. Jedná se o velmi vzácné geneticky podmíněné vrozené stavy, kdy je hladina parathormonu v krvi normální (nebo i zvýšená), ale tkáně těla nejsou schopny na parathormon odpovědět.

 

Projevy: Při nedostatku PTH klesá hladina krevního vápníku a vzniká hypokalcémie se všemi projevy a riziky. Narušení nervosvalového přenosu se při hypokalcémii projevuje jako zvýšená dráždivost – jsou zvýšené šlachové reflexy, objevují se křeče. Poměrně závažné jsou stahy svaloviny v dýchacích cestách, které mohou vyústit v dušení. Srdeční sval je postižen také. Mohou vznikat různé poruchy rytmu, které mohou přejít i v srdeční zástavu a smrt. Zvýšená je i dráždivost trávícího traktu, což se projevuje průjmy. Chronická hypokalcémie může být spojena i se zmateností a demencí, zvláště u starých lidí.

 

Diagnostika: V případě nálezu hypokalcémie můžeme v rámci příčin pátrat i po hypoparatyreóze. Vyšetřit lze hladinu PTH v krvi, příštítná tělíska zobrazujeme pomocí ultrazvuku.

 

Léčba: Důležité je zaléčit těžší formy hypokalcémie. Podat lze vápník v injekční formě. Z dlouhodobějšího hlediska u hypoparatyreózy podáváme vitamin D (preparát Vigantol) a vápník, čímž se snažíme co nejefektivněji zvýšit hladinu vápníku v plazmě. V blízké budoucnosti se bude pacientům zřejmě podávat uměle vyrobený PTH.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů