Polyp je v lékařské terminologii označení pro výrůstek sliznice některého dutého orgánu – typické jsou polypy trávicí trubice (zejména polypy tlustého střeva a žaludku), polypy děložní sliznice, nosní polypy, polypy žlučníku, polypy močového měchýře apod. Vznik polypu může mít nejrůznější příčiny a samotný polyp může mít různý klinický význam, někdy je v podstatě banálním nálezem, jindy je předzvěstí nebezpečné choroby. O tom všem si povíme níže.

Pozn.: Podle vzhledu dělíme polypy na stopkaté a přisedlé.

Střevní polypy - schéma

 

Příčiny: Příčiny vzniku polypů jsou různé. Může jít o důsledek dráždění sliznice chronickým zánětem, ve vážnějších případech může jít o důsledek nadměrného dělení buněk a vzniku nádoru. Rozsáhlý výskyt polypů může být součástí některých geneticky podmíněných syndromů (familiární adenomatózní polypóza), kdy je předpoklad ke vzniku polypů daný vrozenou genetickou mutací. U některých polypů přesný důvod vzniku neznáme. Z výše uvedeného vyplývá, že polypy dělíme na dvě základní skupiny – nádorové a nenádorové. Polypy nádorové pak můžeme dělit na nezhoubné a zhoubné. Poměrně zásadní je fakt, že neléčené nezhoubné nádorové polypy mají relativně velký potenciál se po čase přeměnit ve zhoubné nádory (typickým příkladem je řada případů rakoviny tlustého střeva).

 

Projevy: Polypy se obvykle neprojeví vůbec, nosní polypy mohou způsobovat problémy při dýchání nosem (ucpaný nos), polypy trávicího traktu, polypy močového měchýře a dělohy mohou způsobit krvácení (krev v moči, krev ve stolici, gynekologické krvácení) nebo nejrůznější nespecifické obtíže. Lze však jistě říci, že nález polypu je obecně spíše náhodný.

 

Diagnostika: Samotný nález polypu je možný pomocí endoskopických metod v trávicím traktu (gastroskopie, kolonoskopie s využitím chromoendoskopie), či pomocí zobrazovacích metod (ultrazvuk břicha nalezne polypy žlučníku, polypy močového měchýře či děložní polypy). K došetření děložních polypů lze provést endoskopickou hysteroskopii, k došetření polypů močového měchýře opět endoskopické vyšetření – cystoskopii. Z výše uvedeného poměrně jasně vyplývá, že v diagnostice polypů hraje důležitou roli endoskopie, tj. vyšetření tělních dutin pomocí hadicových přístrojů s kamerou. Výhodou je zobrazení polypu na vlastní oči a možnost odebrat z polypu vzorek s možností histologického vyšetření.

Právě histologické vyšetření je v podstatě zásadní pro určení charakteru polypu. Endoskopista s velkými zkušenostmi může již od oka odhadnout, o jaký polyp by se mohlo jednat, pomoci mu v řadě případů mohou i speciální režimy zobrazení, kterými jsou moderní endoskopy vybaveny. Přesto však se jedná jen o subjektivní dojem a definitivní určení může provést až lékař hodnotící polyp či jeho vzorek pod mikroskopem.

Vzhledem k tomu, že i histologické vyšetření vzorku polypu nemusí být zcela přesné (přeci jen se jedná o malý vzorek), preferuje se u polypů jejich úplné odstranění a následně histologické vyšetření celého polypu. Vyjde pak výsledek, že polyp byl nenádorový? Nic se neděje, pak byl prostě odstraněn nenádorový polyp. Vyjde-li však výsledek, že byl polyp nádorový (bez ohledu na zhoubnost), bylo jeho odstranění důležité a z dlouhodobého hlediska možná i život zachraňující.

U polypů žlučníku je to trochu problematické, protože žádnou běžnou endoskopickou metodou je nelze diagnostikovat, ani odstranit. Při nálezu drobného polypu ve žlučníku na ultrazvuku se pak preferuje jeho pravidelné sledování a měření velikosti, při jakémkoliv náznaku zvětšení se provede operační odstranění celého žlučníku.

 

Léčba: Jak již bylo zmíněno výše, jedinou léčebnou možností je polyp odstranit. Většinu polypů lze odstranit pomocí endoskopického přístroje (nejčastěji odříznout - tzv. polypektomie), některé rozsáhlé střevní polypy či polypy žlučníku se pak musí odstranit při klasickém chirurgickém zákroku. U syndromu familiární adenomatózní polypózy, kdy se v tlustém střevě nacházejí tisíce drobných nádorových střevních polypů, se doporučuje chirurgické odstranění celého tlustého střeva.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů