Ochrnutí svalů je většinou velice závažný příznak, který znamená narušení nervové a-nebo svalové soustavy. K pochopení příčin ochrnutí si musíme v krátkosti říci více o řízení vůlí ovládaných pohybů. Celý proces začíná v mozkové kůře, odtud se signál skrz mozek šíří do míchy a z míchy se pomocí nervů vystupujících z páteře šíří nervový signál do příslušných svalových vláken. Přenos informace z nervu na sval se děje na tzv. nervosvalové ploténce. Podráždění svalu pak vede k jeho stažení a tím vzniká vlastní pohyb.

Zjednodušeně je schéma toto: mozek => mícha => nervy => nervosvalová ploténka => sval. Poškození v kterékoliv části této dráhy pak vede k poruše přenosu signálu z mozku na sval, což vnímáme jako ochrnutí určité části těla.

 

Příčiny:

1. Poškození mozku – Poškození mozkové tkáně prakticky jakýmkoliv procesem může vést k narušení hybnosti. Patří sem zejména cévní mozkové příhody, poškození mozku úrazem, infekční mozkové záněty (například klíšťová encefalitida), mozkové metastázymozkové nádory a samozřejmě roztroušená skleróza. Vrozená porucha hybnosti z mozkové příčiny bývá přítomna u dětské mozkové obrny. Kromě toho existuje i infekční dětská obrna (poliomyelitida), kterou však můžeme zařadit i do části "poškození míchy", (viz níže) protože poškozena bývá i ona. K určitému narušení přenosu nervových vzruchů důležitých pro hybnost může dojít i při epileptickém záchvatu, po němž může vzniknout krátkodobá dočasná porucha hybnosti některých svalových skupin známá jako Toddova obrna.

 

2. Poškození míchy – Opět se uplatňují úrazy, roztroušená skleróza (která poškozuje neurony mozku i míchy), transverzální myelitidavýhřez ploténky, míšní nádory, rozštěp páteře apod. Poměrně vzácnou, ale smrtící příčinou je choroba známá jako amyotrofická laterální skleróza, při které odumírají neurony míchy (a mozku).

 

3. Poškození nervů – Nervy mohou být přímo poškozeny úrazem nebo při lékařském zákroku – to je typické pro nervy ovládající hlasivky při operacích v krajině krku. Jinak vlastní choroby nervů nejčastěji spadají do skupiny polyneuropatiíPolyneuropatie většinou nevedou k výrazným poruchám hybnosti, spíše jsou spojeny s nepříjemnými pocity brnění, pálení či bolesti okrajových částí těla. Vzácněji jsou některé choroby nervů spojeny i s ochrnutím, typická je tím polyradikuloneuritida Guillain-Barré.

Pozn.: Nejběžnější a naštěstí jen dočasnou příčinou ochrnutí je prostý útlak nervu končetiny (obvykle ruky), ke kterému nejčastěji dochází ve spánku. Po probuzení pak člověk nemůže pohnout postiženou končetinou, stav se naštěstí velmi rychle upraví. Každý z nás to už jistě několikrát zažil.

 

4. Poškození nervosvalové ploténkyNervosvalová ploténka je narušena např. u myasthenia gravis nebo u Lambert-Eatonova syndromu. Účinek na tento citlivý úsek dráhy nervosvalového přenosu má i řada přírodních toxinů (hadí jedy, kurare, botulotoxin apod.).

 

Projevy: Pod pojmem ochrnutí si asi každý představí to, že někdo nemůže hýbat nohama a-nebo rukama. To jsou samozřejmě nejběžnější projevy ochrnutí. Odborné termíny užívají přípony -paréza (pro neúplné ochrnutí s částečně zachovanou hybností) a -plegie (pro úplnou ztrátu hybnosti). Mluvíme o paraplegii/paraparéze (ochrnutí dolních končetin), hemiplegii / hemiparéze (ochrnutí levé nebo pravé poloviny těla) a kvadruplegii / kvadruparéze (ochrnutí horních i dolních končetin). Existují však i jiné možné projevy. Ochrnutí svalů oka má za následek dvojité vidění, ochrnutí svalů hlasivek způsobí chrapot (při poškození obou hlasivek dušnost) a ochrnutí dýchacích svalů těžkou dušnost.

 

Diagnostika:  Objeví-li se ochrnutí, je základem neurologické vyšetření. Ten většinou na základě vyšetření hybnosti a citlivosti jednotlivých částí těla a svalových reflexů poměrně dost přesně určí typ a místo poškození nervosvalové dráhy. Ze zobrazovacích metod má pak největší využití CT vyšetření mozku, z méně dostupných vyšetření magnetická rezonance. Vedení signálu periferními nervy a jeho přenos nervosvalovou ploténkou na sval se vyšetřuje pomocí EMG vyšetření.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.spinalcord.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů